Generace Jihlava

editor: Lucie Česálková
obálka a výtvarná redakce: Kateřina Wewiorová
nakladatelství: Větrné mlýny
počet stran: 344
rok vydání: 2014
Jazyk: Czech
ISBN: 978-80-7443-109-8


 

Cena: 289 

Generace Jihlava je kniha setkání. Na jejích stránkách se filmoví publicisté setkávají s filmovými dokumentaristy a přemýšlejí o českých dokumentárních filmech, které vznikaly s přelomem druhého tisíciletí a v jeho první dekádě. Právě v této době, spolu s tím, jak terén české porevoluční dokumentaristiky zvrásnily vznik jihlavského festivalu dokumentárních filmů, Institutu dokumentárního filmu a proměna Katedry dokumentární tvorby FAMU, se svými prvními filmy přicházejí také Vít Klusák, Filip Remunda, Jan Gogola ml., Martin Mareček, Lucie Králová, Vít Janeček či Erika Hníková. Název knihy je spíše slovní hříčkou – nechce nepřesně tvrdit, že tito tvůrci jsou soudržnou generační skupinou, ani vyzdvihovat jejich přímou vazbu na jihlavský festival. Tím, co právě tyto autory spojuje, je skutečnost, že ve stejné době rozvíjeli na první pohled obdobné metody pozorovatelské, performativní či sebereflexivní dokumentaristiky. Jak různorodá tato zdánlivá podobnost byla, rozebírají texty shromážděné v této knize.


Z obsahu:

Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem / Lucie Česálková

  • Český sen

Ideologie kamery v divadle krutosti (Stávat se žánrem) / Petr Fischer
Český sen a jeho MacGuffin / Vít Janeček

  • Nonstop

Fraška o věčném návratu / Jan Kolář
Nonstop Gogola / Martin Mareček

  • Hry prachu

Techniky pozorovatele M. M. / Magda Španihelová
Film v rukou MM / Lucie Králová

  • Ztracená dovolená

Ohledávání zmizelého / Matěj Nytra
Hledání Luci-je / Jan Gogola

  • Nesvatbov

Malý princ českého dokumentu / Antonín Tesař
Vít Klus. o Erice Hník. / Vít Klusák
Kamarád Vít, který dopředu nevěděl, o čem píšu, navrhuje, ať se moje část jmenuje Nejen o Erice / Filip Remunda

  • Ivetka a hora

Znovuoživené drama o rozumu a víře / Michal Procházka
Ivetka a hora / Erika Hníková

 

Jihlava v širším rámu / Vít Janeček