20. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

25. – 30. října 2016

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

Vycházíme z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují.

Celý festival je pro nás artefaktem, který s hravostí vybízí k promýšlení světa z nejrůznějších perspektiv. Nepřejímáme běžné festivalové modely ani rutinní pragmatismus při programování. Ji.hlava vzdává hold odvaze a risku.

 

Hosté

V Ji.hlavě s diváky v uplynulých letech diskutovali například spisovatelé Tariq Ali, Carlos A. Aguilera, Natalie Gorbaněvská či nositel Nobelovy ceny Gao Xingjian.

Festivalu se zúčastnilo množství dokumentaristů, například režiséři Godfrey Reggio, Kidlat Tahimik, Peter Tscherkassky, Alberto Serra, Wang Bing, Deborah Stratman, Kirsten Johnson, Mads Brügger, Ray Sandeep, Manoel de Oliveira, Basilio Martín Patino, Viktor Kossakovsky, Jørgen Leth, Sergej Loznica, Naomi Kawase, Frederic Wiseman, Ulrich Seidl, Woody Vasulka, Želimir Žilnik, Richard Leacock, Mike Hoolboom, Jean-Pierre Goran, Herz Frank, Khavn de La Cruz, Fernando Solanas, Artavazd Pelešjan, Vitalij Manskij, Lordan Zafranović, Abbas Fahdel, Flatform, Emmanuel Lefrant, Helena Třeštíková či proslulý animátor Jurij Norštejn.

Mezi filmovými teoretiky do Ji.hlavy zavítali také P. Adams Sitney, Bill Nichols, Guy Gauthier, Raymond Bellour nebo Francois Jost.

Nizozemský filmový historik Thomas Elsaesser, specializující se na filmové festivaly, charakterizoval Ji.hlavu  jako „jeden z nejoriginálnějších festivalů, jaký kdy navštívil“ a portugalský režisér Manoel de Oliveira ji prohlásil za „Mekku dokumentárního filmu“.

 

Program

Základem festivalového programu je sedm soutěží:

 • Opus bonum pro světové dokumenty objevné svými tématy i filmovou řečí,
 • Mezi moři uvádí pozoruhodné snímky ze zemí střední a východní Evropy,
 • Česká radost zpřehledňuje nejnovější domácí tvorbu,
 • První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů uvedených zároveň ve světové, středo- a východoevropské či české soutěži MFDF Ji.hlava,
 • sekce Fascinace věnuje pozornost vyhraněné podobě dokumentárního filmu - světovému experimentálnímu dokumentu,
 • sekce Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů,
 • Krátká radost nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů.

Další programové sekce představují aktuální dění na české i zahraniční dokumentární scéně, Reality.tv se zaměřuje na neobvyklé televizní reality show, sekce Doc-fi zkoumá hranice mezi dokumentem a fikcí, na četných Masterclasses hovoří tvůrci s diváky o principech své práce, Průhledné bytosti jsou retrospektivními profily významných filmařů.

 

Industry program

MFDF Ji.hlava během festivalu organizuje také svůj Industry program. Od roku 2012 probíhá úspěšný projekt Emerging Producers, který se zaměřuje na novou generaci talentovaných evropských producentů dokumentárních filmů. Od roku 2011 festival organizuje Inspirační fórum, platformu pro otevřenou diskuzi nad novými  tématy a perspektivami pro dokumentární filmy. Pro organizátory filmových festivalů pořádá od roku 2010 unikátní platformu Festival Identity, umožňující sdílení zkušeností mezi pořadateli a dramaturgy filmových festivalů napříč světovými kontinenty. Platforma je spojená s prezentací vybraných festivalů ve stylu PechaKucha nazvanou Festival HUB. V roce 2015 se uskutečnil první ročník Konference Fascinace, první platformy pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů.

V neposlední řadě MFDF Ji.hlava organizuje soutěžní výstavu Nejlepších festivalových plakátů a množství Masterclasses a dalších industry aktivit. Tradiční součástí festivalu je i trh zaměřený na region střední a východní Evropy East Silver Market a workshop Ex Oriente Film, pořádané Institutem dokumentárního filmu (www.dokweb.net).

 

Celoroční aktivity

Festival rovněž ve spolupráci s MFF Karlovy Vary organizuje panel Docu Talents @KVIFF. Ten je místem prvního představení právě dokončovaných dokumentárních filmů z východní Evropy.

Během roku MFDF Ji.hlava rovněž organizuje festivalové ozvěny v České republice, na Slovensku, v Bruselu, Užhorodu či Kyjevě, podílí se na pravidelných projekcích dokumentárních filmů za účasti tvůrců v pražském artovém kině Světozor v rámci Dokumentárního pondělí a pořádá Živé kino – letní promítání vybraných českých dokumentárních filmů na netradičních místech v Jihlavě a Praze.

Festival se rovněž spolu s distribuční společnosti Verbascum Imago podílí na projektu Česká radost v českých kinech, který zprostředkovává kinodistribuci vybraných českých dokumentárních filmů v českých a slovenských kinech.

MFDF Ji.hlava taktéž inicioval vznik Centra dokumentárního filmu v Jihlavě, jež bylo otevřeno na podzim 2014 a které je prostorem pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně (vzdělávání, knihovna, videotéka, výzkum).

Naše další aktivity zahrnují vydávání odborné literatury, tištěné kritické přílohy a on-line periodika Dok.revue a iniciování dalších kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.

 

Další projekty

 • V roce 2004 jsme založili a společně s IDF pořádali východoevropský trh East Silver.
 • V letech 2005 - 2009 byl MFDF Ji.hlava spolupořadatelem Panelu připravovaných českých dokumentárních filmů.
 • Od roku 2007 se tým jihlavského festivalu podílel na proměně tradičního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc.
 • Jihlavský festival je spoluzakladatelem sdružení evropských dokumentárních festivalů s názvem Doc Alliance, jehož je od roku 2008 členem.

 

Staňte se Doc.Manem!

Chceme vám být co nejblíže, buďte nám i vy o krok blíž. Sdílejte s námi radost z dobrých dokumentárních filmů a pomáhejte ji vytvářet. I dokumentární film potřebuje své hrdiny. Buďte součástí Ji.hlavy i rozmanitých aktivit pořadatele festivalu, občanského sdružení JSAF, mezi něž patří vydávání odborné literatury, kritického periodika dok.revue i mnohé další kulturní, společenské a vzdělávací činnosti.

Staňte se Doc.Manem!