Industry Drink s FAMU

Popis

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) byla založena roku 1946 jako pátá nejstarší umělecká škola na světě s nabídkou vysokoškolského vzdělání v oblasti filmové tvorby. V pozdějších letech škola promyšleně a koncepčně stavěla na tom nejlepším ze své tradice a pružně reagovala na technologický rozvoj v oblasti audiovizuální tvorby, což vedlo k plynulé reorganizaci, modernizaci internacionalizaci výuky.

Studenti FAMU každoročně pořádají filmový festival FAMUFEST. Letošní 34. ročník, FAMUFEST INFERNO, který se bude konat od 13. do 18.11.2017 si klade za cíl provést návštěvníka všemi kruhy pekla k duševní očistě. Tuto cestu plnou utrpení představí organizátoři letošního FAMUFESTU na MFDF Ji.hlava.

Přijďte si s námi připít!

www.famufest.cz

Otevřeno pro: Industry + Press akreditace

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2017
Událost Jiné
Uvedení:
27.10Maják 20:00

MATCHMAKING ACCELERATOR

Rozšířený servis pro získávání nových kontaktů a příležitostí

Více