Programové sekce 2015

Soutěžní sekce

Opus bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového...

Mezi moři

Mezi moři je soutěžní sekcí, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich...

Česká radost

Česká radost jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale je...

První světla

V sekci První světla, jež se vznáší nad celým soutěžním programem, jsou středem pozornosti první a druhé velké...

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a...

Krátká radost

Krátká radost nabízí soutěžní výběr nejlepších krátkých filmů - svrchovaných děl, která...

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke...

Průhledné bytosti / Retrospektivy

Průhledná bytost Artavazd Pelešjan

Artavazda Pelešjana si „přisvojují“ dokumentaristé, označujíce jeho filmy za poetické dokumentární eseje, jindy si...

Průhledná bytost Thor Heyerdahl

"Hranice? Nikdy jsem žádné neviděl. Ale slyšel jsem, že existují v myslích lidí." Ještě před pár...

Průhledná bytost Eugène Deslaw

Eugène Deslaw (vlastním jménem Eugène Slabtchenko) je známá postava francouzské avantgardy dvacátých let....

Průhledná bytost Raymonde Carasco

Režisérka, profesorka filozofie a filmových studií, spisovatelka Raymonde Carasco (1939-2009) po sobě zanechala úctyhodné...

Pocta

Pocta: Joris Ivens

Nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Zvláštní uvedení je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát,...

Do historie: Český pohřeb

Vizuální antropologie českého pohřbu snoubí spektakulární patos funusů – novodobých rituálů – s...

Zvláštní uvedení: Česká krajina

Výhled do krajiny českého dokumentu nabízí jeho další podoby a v prožitku různosti umožňuje vidět bohatost témat i...

Work in Progress

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a kinematografického...

Průhledná krajina: Norsko

Pod zdánlivým klidem všedních dní tepou apokalyptické vize. Nic neděsí více než korektnost a indiference. Reflexe...

Al Akhbar

Dokumentární filmy natáčené na Blízkém východě v období syrské občanské války. Jejich...

Surrealismus

Přehlídka různých způsobů zesilování skutečnosti prostřednictvím filmu k sobě přivádí francouzské i české...

Terorismus

„Proč bych měnil kameru za pušku,když udržím obě naráz?“ Masao Adachi. Filmy-zbraně vyvázané ze svých původních...

Film a filozofie

Portréty myšlení, které filmovým jazykem a s autorským názorem promýšlí nebo problematizují interpretaci...

Fascinace: Věčnost

Experimentující pohyby filmové mysli, u nichž se hledačství opírá o elementy metaforicky rozvíjející motiv...

Den audiovizuálního dědictví

Festival se připojuje ke svátku Světový den audiovizuálního dědictví, který na 27. října vyhlásila organizace UNESCO,...

Doc-fi

Doc-fi vyjadřuje přesvědčení, že hranice mezi dokumentárním a hraným filmem jsou propustné, že dokonce tyto hranice možná ani...

Reality.tv

Reality.tv otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru...

Doc Alliance Selection

Doc Alliance je festivalovou sekcí vzešlou z přátelství na trase Česko: Jihlava – Dánsko: Kodaň – Francie: Marseille –...

FAMU uvádí

Swiss Connection

Cinéma du réel, kinematografie skutečností, představuje formálně i mediálně otevřenou kinematografickou praxi oscilující...

Dokument ČT

Horácké divadlo ’30. 10. - 31. 10. 2015 Česká televize navazuje na divácký zájem o přehlídku své dokumentární...

Dílny

Dílny jsou místem blízkých setkání diváků s tvůrci a jejich prací, ateliérem, kde obrazy mluví víc,...