Programové sekce

Přepnout na časový program

Soutěžní sekce

Opus bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového...

Mezi Moři

Mezi moři je soutěžní sekcí, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich...

Česká radost

Česká radost jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale je...

První světla

V soutěžní sekci První světla, jež se vznáší nad celým soutěžním programem, jsou středem pozornosti první...

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a...

Krátká radost

Krátká radost nabízí soutěžní výběr nejlepších krátkých filmů - svrchovaných děl, která...

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke...

Průhledné bytosti / Retrospektivy

Průhledná bytost Bill Morrison

Důkladná práce s archivním materiálem upoutává pozornost na stopy a poškození vzniklé v běhu času, aby tak...

Průhledná bytost Éric Rohmer

Dokumentární tvorba Érica Rohmera není příliš známá, přestože je důležitá pro pochopení jeho hraných...

Nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provází hlubokou a kritickou reflexí záhybů...

Svědectví

Svědectví je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se mohlo zdát, že mezi nimi není...

Ji.hlavský manifest 1997-2016

Vrstvy významů v napětí mezi společenskou významností a intimními pohledy v kinematografické praxi eseje naznačují obsahovou i...

Průhledná krajina: Island

Dramatická příroda a melancholie zápasu s ní neukazují jen mnohost způsobů, jak natočit vybuchující sopku, ale i...

Průhledná krajina: Turecko

Vyrovnání se s minulostí, střet kultur i intelektuální reflexe každodennosti, to jsou pouhé tři aspekty země větší...

Ruská avantgarda

Konstruktér pohyblivého obrazu Dziga Vertov a další výrazné postavy ruské meziválečné avantgardy zkoumají...

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a kinematografického...

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje? Existuje ještě...

Americké volby - osel, nebo slon?

Republikánský silný a důstojný slon, proti němu chytrý a odvážný osel demokratů. Dvě strany bojují o jednu zemi, miliony hlasů a hodiny...

Fascinace: Nadhled

Pohled na svět z bodu nejlepšího výhledu byl součástí touhy filmového zachycení skutečnosti od dob rané kinematografie....

Konference Fascinace

Historie: výjimečné experimentální filmy, které vznikaly v obtížných podmínkách v druhé polovině 20. století...

Doc-fi

Doc-fi vyjadřuje přesvědčení, že hranice mezi dokumentárním a hraným filmem jsou propustné, že dokonce tyto hranice možná ani...

Reality TV

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru...

Doc Alliance Selection

Doc Alliance je festivalovou sekcí vzešlou z přátelství na trase Česko: Jihlava – Dánsko: Kodaň – Francie: Marseille –...

LUX Film Prize

Sekce věnovaná filmové ceně Evropského parlamentu LUX představí vítěze a další finalisty roku 2016. Cílem...

Work in Progress

FAMU uvádí

Dokument ČT

Malý sál Horáckého divadla, 27. — 29. října 2016 Česká televize navazuje na zájem o přehlídku své...

My Street Films

My Street Films se během tří let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt inspirující zájemce z...

Dílny

Dílny jsou místem blízkých setkání diváků s tvůrci a jejich prací, ateliérem, kde obrazy mluví víc,...