Detailní program semináře v roce 2017 a informace pro zájemce

ZPĚT na základní informace o semináři.

 

Harmonogram:

  • středa 25. října 2017 | 10:00-17:00 | Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

10.00 Kamil Fila / Recenze v deníku a online médiích
11.00Helena Bendová / Recenze v odborném tisku
12.00Petr Fischer / Komentář

13.00 / přestávka na oběd

14.00Vít Janeček / Esej
15.00Tereza Hadravová / Katalogová anotace
16.00Pavel Turek / Rozhovor

  • čtvrtek 26. října 2017 | 10:00-15:00 | Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

10.00Nicole Brenez / Filmová informace, kontrainformace, ur-informace (v angličtině)
11.00Tiffany PritchardZaostřeno na filmovou kritiku a odborné filmové zpravodajství (v angličtině)
12.00 / Aurelian Nica / Film vs. žurnalistika. Podobnosti a rozdíly mezi dokumentem a reportáží. Jak přejít od jednoho k druhému a jak náročné to je. (v angličtině)

13.00 / přestávka na oběd

14.00 / Kenan Alijev / Jak dostat dokument do televize a jak nastartovat úspěšný dokumentární kanál? (v angličtině)

  • čtvrtek 26. – sobota 28. října 2017

Příprava textů
Účastníci dílen navštěvují festivalové projekce a doprovodný program a pracují na svých výstupech. Po tuto dobu je studentům k dispozici počítač v Centru dokumentárního filmu (CDF). Možné jsou také konzultace s lektory (každý má vypsané hodinu a půl dlouhé „konzultační hodiny“).
Pozor: každý si vybere pouze 1 žánr a připravuje pouze 1 text (kromě těch, kteří seminář absolvují podruhé, ti připravují 2 texty). Optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor (pohybují se od 2 do 4 nstr.).

  • neděle 29. října 2017 | 10:00-14:00 | Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Kritické semináře
Účastníci rozděleni do skupin k jednotlivým lektorům paralelně diskutují a analyzují připravené texty.

  • sobota 11. listopadu 2017

Studenti lektorům odevzdají druhou, přepracovanou verzi svého textu, kterou zašlou i svému odpovědnému pedagogovi na příslušné katedře.

 

Výstupy:

Vybrané texty jsou uveřejněny na festivalovém webu.
Texty účastníků dílen mohou studenti uplatnit v médiích, v nichž již pracují.

 

Podmínky pro získání zápočtu

  • účast na všech 3 přednáškových blocích
  • napsání textu ve vybraném žánru
  • absolvování kritického semináře s lektorem
  • odevzdání přepracované verze textu lektorovi i svému odpovědnému pedagogovi

 

Opakovaná účast:

Účast je možná i pro studenty, kteří již jednou nebo dvakrát seminář absolvovali. Ti mohou vynechat první dva přednáškové bloky (jsou každý rok podobné). Účastní se třetího přednáškového bloku (čtvrtek dopoledne) a v daném časovém horizontu vypracují 2 texty ve 2 různých žánrech. Kritický seminář absolvují s oběma lektory (rozvrh bude buď přizpůsoben anebo druhá konzultace proběhne jiným způsobem domluveným s lektorem).

Pokud si seminář chcete podruhé zapsat jako předmět na své katedře, ověřte si, zda je možné opakované absolvování semináře za kredity – některé z univerzit, které seminář Média a dokument vypisují jako volitelný předmět, toto neumožňují (tzn. seminář můžete absolvovat opakovaně, s nabízenými výhodami, jako je akreditace press zdarma, ale pouze mimo školu, bez nároku na kredity).

 

Základní literatura:

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha 2010.
DO I. – VI. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené k jednotlivým žánrům). JSAF, Jihlava 2003 – 2007.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha 2004.
Dok.revue (příloha časopisu Respekt, jediné české periodikum věnující se systematicky reflexi dokumentárního filmu).
+texty doporučené jednotlivými lektory.

 

Za podpory Kreativní Evropy - MEDIA program Evropské Unie