Detailní program semináře V ROCE 2016 a informace pro zájemce

ZPĚT na základní informace o semináři.

 

Harmonogram:

  • středa 26. října 2016 | 10:00-17:00 | Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Dopoledne 10:00-12:50 dílna CZ, 3 přednášky (každý přednášející má 50 minut, následuje vždy 10 min. přestávka)

> 10:00 Petr Fischer / Komentář
> 11:00  Kamil Fila / Recenze v deníku a online médiích
> 12:00 Helena Bendová / Recenze v odborném tisku

> 13:00-14:00 přestávka na oběd

Odpoledne 14:00-17:00 dílna CZ, 3 přednášky (každý přednášející má 50 minut, následuje vždy 10 min. přestávka)

> 14:00 Vít Janeček / Esej
> 15:00 Tereza Hadravová / Katalogová anotace
> 16:00 Jiří Vaněk / Blog

  • čtvrtek 27. října 2016 | 10:00-17:00 | Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Dopoledne 10:00-13:00 dílna ENG, 3 přednášky (každý přednášející má 50 minut, následuje vždy 10 min. přestávka)

> 10:00 Marijke de Valck / Filmové festivaly v souvislostech (v angličtině)
> 11:00 Truls Lie / Filmové eseje jako forma kritiky. Kritické reflexe z dílny ModernTimes.online, nového časopisu pro filmovou dokumentaristiku. (v angličtině)
> 12:00 Will Tizard / Reportáž o dokumentárních filmech a filmových festivalech pro zahraniční tisk (v angličtině)

> 13:00-14:00 přestávka na oběd

Odpoledne 14:00-19:30 dílna ENG, 1 přednáška + panelová diskuze CZ

> 14:00 Charlie Phillips / Kam směřují zpravodajské organizace, které vytvářejí krátké online dokumenty? (v angličtině)
> 15:00-18:00 přestávka
> 18:00 Panelová diskuze - Podoby reflexe dokumentárního filmu v českých médiích a jejich vliv na domácí dokumentární tvorbu (v češtině)
* moderátor: Michal Bregant, generální ředitel, Národní filmový archiv
* panelisté: Jindřiška Bláhová (novinářka), David Čeněk (pedagog, filmový teoretik), Petr Fischer (novinář), Radim Procházka (producent), Tomáš Stejskal (novinář)

  • čtvrtek 27. – sobota 29. října 2016

Příprava textů
Účastníci dílen navštěvují festivalové projekce a doprovodný program a pracují na svých výstupech. Po tuto dobu je studentům k dispozici počítač v Centru dokumentárního filmu (CDF). Možné jsou také konzultace s lektory (každý má vypsané hodinu a půl dlouhé „konzultační hodiny“).
Pozor: každý si vybere pouze 1 žánr a připravuje pouze 1 text (kromě těch, kteří seminář absolvují podruhé, ti připravují 2 texty). Optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor (pohybují se od 2 do 4 nstr.).

  • neděle 30. října 2016 | 10:00-14:00 | Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Kritické semináře
Účastníci rozděleni do skupin k jednotlivým lektorům paralelně diskutují a analyzují připravené texty.

  • sobota 12. listopadu 2016

Studenti lektorům odevzdají druhou, přepracovanou verzi svého textu, kterou zašlou i svému odpovědnému pedagogovi na příslušné katedře.

 

Výstupy:

Vybrané texty jsou uveřejněny na festivalovém webu.
Texty účastníků dílen mohou studenti uplatnit v médiích, v nichž již pracují.

 

Podmínky pro získání zápočtu

  • účast na všech 3 přednáškových blocích
  • napsání textu ve vybraném žánru
  • absolvování kritického semináře s lektorem
  • odevzdání přepracované verze textu lektorovi i svému odpovědnému pedagogovi

 

Opakovaná účast:

Účast je možná i pro studenty, kteří již jednou nebo dvakrát seminář absolvovali. Ti mohou vynechat první dva přednáškové bloky (jsou každý rok podobné). Účastní se třetího přednáškového bloku (čtvrtek dopoledne) a v daném časovém horizontu vypracují 2 texty ve 2 různých žánrech. Kritický seminář absolvují s oběma lektory (rozvrh bude buď přizpůsoben anebo druhá konzultace proběhne jiným způsobem domluveným s lektorem).

Pokud si seminář chcete podruhé zapsat jako předmět na své katedře, ověřte si, zda je možné opakované absolvování semináře za kredity – některé z univerzit, které seminář Média a dokument vypisují jako volitelný předmět, toto neumožňují (tzn. seminář můžete absolvovat opakovaně, s nabízenými výhodami, jako je akreditace press zdarma, ale pouze mimo školu, bez nároku na kredity).

 

Základní literatura:

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha 2010.
DO I. – VI. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené k jednotlivým žánrům). JSAF, Jihlava 2003 – 2007.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha 2004.
Dok.revue (příloha časopisu Respekt, jediné české periodikum věnující se systematicky reflexi dokumentárního filmu).
+texty doporučené jednotlivými lektory.

 

Za podpory Kreativní Evropy - MEDIA program Evropské Unie