Seminář psaní o dokumentárním filmu

Pro vznik kritické úvahy, recenze, komentáře, blogu, zkrátka jakkoliv více či méně odborného textu o dokumentárním filmu, je nezbytné, aby byl jeho pisatel vybaven kromě literární zručnosti také schopností o filmu efektivně a kriticky přemýšlet v co nejširším nejen mediálním, dějinném nebo společenském kontextu. Kvalitní mediální reflexe dokumentárního filmu je důležitým prostředkem pro rozvoj dokumentární kinematografie a mnohdy víří vody i celospolečenské diskuze. V semináři se studenti už devátým rokem budou prostřednictví odborného mentoringu zkušených českých i zahraničních osobností učit nahlížet na dokument z mnoha úhlů, podrobovat jej analýze, nacházet a formulovat argumenty, kterými nejlépe podpořit hlavní teze svých textů.

Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu je příležitostí pro studenty žurnalistiky, filmových studií a dalších humanitních a společenských oborů trénovat pod vedením významných kritiků a teoretiků svoje dovednosti v reflexi filmů a festivalových událostí. Přednášky předních českých novinářů představují studentům různé podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti jednotlivých žánrů (recenze v deníkovém tisku, recenze v odborném tisku, komentář, blog, esej), když materiálem pro promýšlení je dokumentární film anebo filmový festival. Přednášky zahraničních lektorů otevírají další širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu a dávají nahlížet do mezinárodního kontextu psaní o filmu.

Následně studenti navštěvují festivalové projekce a doprovodný program, setkávají se s režiséry a filmovými profesionály, intenzivně sledují festivalové dění a připravují svoje texty. V poslední den festivalu se pak opět setkávají s lektory a v malých seminárních skupinách podle zvoleného žánru texty podrobně analyzují. Ti z nich, kteří absolvují seminář jako volitelný předmět svého univerzitního rozvrhu (tři z českých vysokých škol a jedna slovenská seminář zařazují do studijního plánu pro různé obory jako volitelný předmět, ohodnocený v rámci kreditního systému), pak upravený text ještě jednou posílají svému lektorovi a odpovědnému pedagogovi.

Účastníci semináře dostanou akreditaci PRESS zdarma a festival jim nabízí zajištění nízkorozpočtového ubytování (které studenti hradí).

 

SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH, DETAILNÍ ČASOVÝ PROGRAM A PODMÍNKY PRO ÚČAST V SEMINÁŘI NALEZNETE ZDE.

 

Přihlašování

Přihlásit se do semináře je možné od 21. září do 20. října 2015.

Přihlašování probíhá prostřednictvím databázového systému Eventival, do kterého se nejprve musíte zaregistrovat (login i heslo volíte sami). Následně doplníte osobní a kontaktní údaje včetně fotografie a nakonec v sekci Média a dokument vyplníte speciální přihlašovací formulář, týkající se vašeho studia a ubytování na festivalu.

Na základě těchto údajů bude vytvořena vaše press akreditace na 19. MFDF Ji.hlava – to znamená, že již nevyplňujete formulář v sekci Akreditace – Press určené pro novináře, kteří přijedou do Jihlavy.

Pro ty studenty, kteří mají seminář Média a dokument i jako volitelný předmět na svojí katedře, připomínáme, že vyplnění této přihlášky nenahrazuje zápis do předmětu na vaší škole a naopak, zápis tohoto semináře jako volitelného předmětu na vaší katedře nenahrazuje přihlášení do festivalové databáze.

V případě nejasností nebo otázek k nadcházejícímu ročníku semináře nás kontaktujte na mail:
pressservice@dokument-festival.cz

 

 

Za podpory Kreativní Evropy - MEDIA program Evropské Unie