Seminář psaní o dokumentárním filmu

  • 10. ročník semináře Média a dokument se bude konat v rámci 20. MFDF Ji.hlava od 26. do 30. října 2016

  • přihlašování do semináře Média a dokument je možné od 5. září do 19. října 2016 (viz níže)

Pro vznik kritické úvahy, recenze, komentáře, blogu, zkrátka jakkoliv více či méně odborného textu o dokumentárním filmu, je nezbytné, aby byl jeho pisatel vybaven kromě literární zručnosti také schopností o filmu efektivně a kriticky přemýšlet v co nejširším nejen mediálním, dějinném nebo společenském kontextu. Kvalitní mediální reflexe dokumentárního filmu je důležitým prostředkem pro rozvoj dokumentární kinematografie a mnohdy víří vody i celospolečenské diskuze. V semináři se studenti už desátým rokem budou prostřednictvím odborného mentoringu zkušených českých i zahraničních osobností učit nahlížet na dokument z mnoha úhlů, podrobovat jej analýze, nacházet a formulovat argumenty, kterými nejlépe podpořit hlavní teze svých textů.

Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu je příležitostí pro studenty žurnalistiky, filmových studií a dalších humanitních a společenských oborů trénovat pod vedením významných kritiků a teoretiků svoje dovednosti v reflexi filmů a festivalových událostí. Přednášky předních českých novinářů představují studentům různé podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti jednotlivých žánrů (recenze v deníkovém tisku, recenze v odborném tisku, komentář, blog, esej), když materiálem pro promýšlení je dokumentární film anebo filmový festival. Přednášky zahraničních lektorů otevírají další širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu a dávají nahlížet do mezinárodního kontextu psaní o filmu.

Následně studenti navštěvují festivalové projekce a doprovodný program, setkávají se s režiséry a filmovými profesionály, intenzivně sledují festivalové dění a připravují svoje texty. V poslední den festivalu se pak opět setkávají s lektory a v malých seminárních skupinách podle zvoleného žánru texty podrobně analyzují. Ti z nich, kteří absolvují seminář jako volitelný předmět svého univerzitního rozvrhu (tři z českých vysokých škol a jedna slovenská seminář zařazují do studijního plánu pro různé obory jako volitelný předmět, ohodnocený v rámci kreditního systému), pak upravený text ještě jednou posílají svému lektorovi a odpovědnému pedagogovi.

Účastníci semináře dostanou akreditaci PRESS zdarma a festival jim nabízí zajištění nízkorozpočtového ubytování (které studenti hradí).

  • seznam přednášejících, detailní časový program a podmínky pro účast v semináři naleznete ZDE

 

Přihlašování

  • Přihlásit se do semináře je možné do 19. října 2016.
  • Žádáte o akreditaci typu "Press - Média a Dokument" (červené tlačítko).
  • Přihlašování probíhá prostřednictvím rozhraní Visitor Page, do kterého se nejprve musíte zaregistrovat (login i heslo volíte sami). Následně doplníte osobní a kontaktní údaje včetně fotografie a nakonec v sekci Akreditace vyplníte speciální přihlašovací formulář Press - Média a Dokument, týkající se vašeho studia a ubytování na festivalu.
  • Na základě těchto údajů bude vytvořena vaše press akreditace na 20. MFDF Ji.hlava
  • Pro ty studenty, kteří mají seminář Média a dokument i jako volitelný předmět na svojí katedře, připomínáme, že vyplnění této přihlášky nenahrazuje zápis do předmětu na vaší škole a naopak, zápis tohoto semináře jako volitelného předmětu na vaší katedře nenahrazuje přihlášení do festivalové databáze.
  • V případě nejasností nebo otázek k nadcházejícímu ročníku semináře nás kontaktujte na mail: pressservice@dokument-festival.cz

 

 

Za podpory Kreativní Evropy - MEDIA program Evropské Unie