Soutěž festivalových plakátů 2016


26 zář, 2016

Zpět do přehledu galerií


Na 20. MFDF Ji.hlava se již posedmé uskuteční workshop pro filmové profesionály Festival Identity, jenž se soustředí na vytváření společné platformy pro zástupce festivalů. Doprovodnou akcí tohoto setkání filmových profesionálů bude soutěžní výstava festivalových plakátů z let 2015–2016. Každoročně jsou udělovány dvě ceny. Cena diváků a cena poroty, jež je složena ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.