Visegrad Accelerator 2017

Propojení filmových profesionálů ze zemí Visegrádské skupiny

5. ročník

Visegrad Accelerator má za cíl propojit profesionály z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, kteří se zúčastní MFDF Ji.hlava 2017. Projekt umožňuje vytvoření kreativní Visegrádské platformy pro vývoj a rozšiřování různých filmových aktivit prostřednictvím setkání filmových profesionálů, kritiků a festivalových zástupců ze středoevropských zemí.

Jihlavský festival vždy kladl důraz na myšlenku visegrádské spolupráce, neboť poskytuje prostor pro propagaci a podporu kinematografií zemí V4. Prostřednictvím této platformy pro setkávání českých, slovenských, maďarských a polských filmařů mohou profesionálové z oboru prezentovat své filmové práce a plánovat budoucí spolupráci s kolegy v rámci skupiny i s kolegy z ostatních zemí.

Cílem platformy Visegrad Accelerator pro profesionály z visegrádských zemí je v rámci Industry programu MFDF Ji.hlava objevovat a podporovat nové talenty ze střední Evropy, představit je mezinárodní filmařské komunitě a tím urychlit jejich tvůrčí vývoj. Tento projekt nabízí unikátní prostor, kde mohou filmaři ze zemí V4 získat podporu pro své projekty (Inspirační Fórum), představit své produkční vize a zahájit evropskou koprodukci (Emerging Producers), sdílet s profesionály z celé Evropy své zkušenosti (Festival Identity) a diskutovat s nimi o svých požadavcích a potřebách (V4 Panels) – a to v uvolněném, kreativním a nekonkurenčním prostředí Jihlavy.

Visegrad Accelerator panely nabízí možnost otevřené diskuze s klíčovými osobnosti ze zemí V4.

VISEGRAD ACCELERATOR 2017

Visegrad Accelerator: Diskuze o herním průmyslu a VR

25. října | 16:20 – 17:30 | Maják | otevřeno pro: účastníci Konference Fascinace

» moderuje Andrea Slováková, MFDF Ji.hlava

» Michal Lovecký, zakladatel (Go360, Česká republika)
» Piotr Lokuciejewski, ředitel marketingu (Ghost VR, Polsko)
» Era Vati, multimediální umělkyně (Maďarsko)
» Andrea Slováková, specialista a kurátor VR projektů, kurátorka (MFDF Ji.hlava, Slovensko)
» Jan Horský, zakladatel (iNFINITY Production, Česká republika)

 

Visegrad Accelerator: Novinky ze světa filmu zemí Visegrádu

26. října | 16:00 – 17:00 | Inspiration Forum Lounge @ Respekt Café, DKO | otevřeno pro: všechny typy akreditací

» moderuje René Kubášek, MFDF Ji.hlava

» Géza Csakvári / Népszava, Maďarsko
» Eva Križková / Kinečko, Slovensko
» Cathy Meilsová / Film New Europe, USA/Polsko
» Pavel Sladký / Czech Radio, Česká republika
» Bartosz Wroblewski / Gazeta Wyborcza, Polsko

 

Visegrad Accelerator: Dokumentární a vzdělávací hry: různá pojetí reality a vzdělávání ve světě počítačových her

27. října | 16:00 – 17:00 | Inspiration Forum Lounge @ Respekt Café, DKO | otevřeno pro: všechny typy akreditací

» moderuje Andrea Slováková / Specialista a kurátor VR projektů, kurátorka MFDF Ji.hlava, Slovensko

» Anna Szylar / členka expertního týmu Institutu Adama Mickiewicze, Polsko
» Jakub Deml / kulturní manažer (Kvas z.s.), audiovizuální umělec /producent (www.cities.media), ČR
» Richard Nagyfi / oddělení výzkumu a vývoje, Kitchen Budapest, Maďarsko
» Michal Kabát / vedoucí Katedry nových médií na Fakultě masmediální komunikace UCM v Trnavě, Slovensko

 

Visegrad Accelerator: Ko-produkce v zemích Visegrádu – výzvy a příležitosti

28. října | 15:00 – 16:00 | Maják | otevřeno pro: Industry + Press akreditace

» moderuje Přemysl Martinek / Předseda Rady, Státní fond kinematografie, Česká republika

» Rita Balogh / OTHER FILMS, Maďarsko
» Marta Golba / Endorfina, Polsko
» Jiří Konečný / Endorfilm, Česká republika
» Zuzana Mistrikova / PubRes, Slovensko

 

Visegrad Accelerator v minulých letech:

 

Partneři projektu:


Projekt vznikl za podpory Mezinárodního visegrádského fondu.