Ji.hlava Academy je vzdělávací, networkingová a inspirační platforma určená všem talentovaným profesionálům se zkušenostmi s různými aspekty současného nonfikčního filmu.

Ji.hlava Academy se po dobu čtyř dnů stane tvůrčí laboratoří pro všechny, kteří se věnují výrobě současných filmů nebo současnou kinematografii reflektují: pro režiséry, kameramany, střihače, producenty, vizuální umělce, ale i filmové a umělecké kritiky a festivalové dramaturgy. Pro všechny, kteří se zabývají hranicemi vizuálního stylu, autorského přístupu a diváckého vnímání a jejich případným posouváním.

Program sestává z přednášek, rozhovorů, debat a projekcí. Některých bodů programu se budou moci zúčastnit všichni přihlášení, jiné, v závislosti na povaze filmu/projektu, budou přístupné pouze pečlivě vybraným účastníkům.

 

JI.HLAVA ACADEMY / 2. ročník / 25. – 30. října 2018 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina

SPUŠTĚNÍ PŘIHLÁŠEK / bude oznámeno

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / bude oznámeno

KONTAKT / Jarmila Outratová / Head of Industry Office / jarmila@ji-hlava.cz

 

Hlavní přednášející pro rok 2017

BREATH / Luciano Barisone / Itálie / filmový kritik, bývalý ředitel filmového festivalu

Luciano Barisone je filmový kritik a bývalý profesor literatury. Od roku 2000 do roku 2010 spolupracoval s filmovým festivalem v Locarnu a s Benátským filmovým festivalem. V roce 2002 založil albský mezinárodní filmový festival Infinity. Od roku 2008 do roku 2010 byl ředitelem Festivalu dei Popoli ve Florencii a od roku 2011 do roku 2017 nyonského mezinárodního filmového festivalu Visions du Réel.

 
TIME-IMAGE-FLOW / Fred Kelemen / Maďarsko / filmový a divadelní režisér, kameraman a autor
Fred Kelemen studoval malířství, hudební umění, filosofii, religionistiku a divadelní vědu. Než v roce 1989 zahájil studia na Německé filmové a televizní akademii v Berlíně, pracoval v rozličných divadlech jako asistent režie. Od té doby režíroval několik filmů a videí (Sarajevo Songs of Woe (2016), Pád (2005), Abendland (1999), Frost (1998), Verhängnis, (1994), Kalyi – Zeit der Finsternis (1993)). Coby kameraman spolupracoval s mnoha režiséry jako například s Bélou Tarrem na Turínském koni (2011), Muži z Londýna (2007) a na Cestování po Nížině (1995). V letech 2000 a 2001 režíroval v různých německých divadlech několik divadelních her. Od roku 1995 pracuje jako hostující profesor v katalánském Centru filmových studií v Barceloně, na švýcarské Akademii výtvarného umění v Ženevě, na Lotyšské kulturní akademii v Rize, na Telavivské univerzitě, na Německé filmové a televizní akademii v Berlíně, na École des Beaux-Arts v Lyonu apod.
 
HYBRID / Anja Salomonowitz / Rakousko / filmová režisérka a scenáristka
Anja Salomonowitz, vídeňská filmová tvůrkyně, ve svých dílech používá specifický výtvarný jazyk, v němž kombinuje prvky dokumentární tvorby, klasické narace a konfrontace týkající se společnosti a politiky. Za své filmy získala mnohá ocenění i mezinárodní uznání a lze na ně nalézt odkazy v literatuře o dokumentární tvorbě.

 

Kritéria výběru

Přihlásit se můžete s dokončeným filmem, s filmem v produkci nebo postprodukci, nebo s uskutečněným či neuskutečněným vizuálním uměleckým projektem. Přihlášku můžete podat jako jednotlivec, nebo jako filmový štáb (režisér, střihač, kameraman, producent – max. tři účastníci na jeden film/projekt). Přihlásit se můžete také v případě, že působíte jako festivalový dramaturg nebo filmový kritik se zájmem podělit se o zkušenosti a prohloubit si schopnost reflexe uměleckého díla.

Program je otevřen i  pro studenty, přestože přednost budou mít zkušenější zájemci.

V případě filmařů/vizuálních umělců dáváme přednost těm, kteří po dokončení filmových/uměleckých studií úspěšně zrealizovali alespoň jeden film/projekt.

V případě festivalových dramaturgů upřednostníme ty, kteří mají minimálně dvouletou zkušenost s kurátorskou prací, a v případě filmových kritiků dostanou přednost ti, kteří spolupracují s tištěnými nebo internetovými médii nejméně po dobu dvou let.