Propagační a vzdělávací projekt sdružující talentované evropské producenty dokumentárních filmů

Hlavním cílem workshopu je propojit talentované evropské producenty s filmovými profesionály, zvláště pak s těmi, kteří se zaměřují na dokumentární kinematografii. Věříme, že takový projekt zahájí debatu o současném evropském produkčním systému, o jeho efektivitě i limitech, a doufáme, že se mu podaří pojmenovat jeho nevyužité či dosud neobjevené možnosti.

Projekt účastníkům dále zpřístupňuje informace v oblasti audiovize a napomáhá jejich hlubší a rozsáhlejší orientaci na filmovém trhu. Dále jim umožňuje navázat kontakt s producenty z ostatních zemí, a zvyšuje tak potenciál budoucích evropských koprodukčních projektů.

>> Seznam a profily všech Emerging Producers 2017 najdete ZDE. <<

 

KATALOG EP 2017

 

EMERGING PRODUCERS 2017 / 5. ročník / 25. – 29. října 2016 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina bez tlumočení

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / 150 EUR

DODATEČNÉ NÁKLADY NA ÚČAST / 550 EUR - ve spolupráci s českými filmovými institucemi (zahrnuje dopravu a ubytování)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 31. březen 2016

KONTAKT / Jarmila Outratová / Head of Industry Office / jarmila@dokument-festival.cz

 

Výběrová kritéria

  • producent by měl mít několikaletou praxi (tedy např. nikoliv student či čerstvý absolvent) s potenciálem budoucího profesního růstu a ambicemi aktivní účasti na evropském trhu
  • alespoň jeden již realizovaný film (hraný či dokumentární, celovečerní či středometrážní), který vstoupil do kinodistribuce, případně se účastnil filmových festivalů
  • za výhodu jsou považovány předchozí zkušenosti z jiných obdobných workshopů
  • cílové země: členské země EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko), Švýcarsko, Island, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Balkán (Albánie, Bosna and Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Kosovo, Srbsko), partnerské země z východní Evropy (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina) a Rusko
  • hostující země EP 2017: Mexiko

 

Partneři Emerging Producers 2017

Calouste Gulbenkian Foundation, Catalan Films and TV, Creative Europe Desk – MEDIA in the Czech Republic, Danish Film Institute, Estonian Film Institute, Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne, Georgian National Film Center, Instituto Mexicano De Cinematografia, MDM Mitteldeutsche Medienförderung, Romanian Cultural Institute

   

 

 

SEZNAM VŠECH EMERGING PRODUCERS 2013 – 2017