Propagační a vzdělávací projekt sdružující talentované evropské producenty dokumentárních filmů

Hlavním cílem workshopu je propojit talentované evropské producenty s filmovými profesionály, zvláště pak s těmi, kteří se zaměřují na dokumentární kinematografii. Věříme, že takový projekt zahájí debatu o současném evropském produkčním systému, o jeho efektivitě i limitech, a doufáme, že se mu podaří pojmenovat jeho nevyužité či dosud neobjevené možnosti.

Projekt účastníkům dále zpřístupňuje informace v oblasti audiovize a napomáhá jejich hlubší a rozsáhlejší orientaci na filmovém trhu. Dále jim pomáhá navázat kontakt s producenty z ostatních zemí, a zvyšuje tak potenciál budoucích evropských koprodukčních projektů.

 

EMERGING PRODUCERS 2017 / 5. ročník / 25. – 29. října 2016 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina bez tlumočení

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / 150 EUR

DODATEČNÉ NÁKLADY NA ÚČAST / 550 EUR - ve spolupráci s českými filmovými institucemi (zahrnuje dopravu a ubytování)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 31. březen 2016

KONTAKT / Jarmila Outratová / Head of Industry Office / jarmila@dokument-festival.cz

PŘIHLAŠKY PRO ROK 2016 BYLY JIŽ UZAVŘENY


Výběrová kritéria

  • producent by měl mít několikaletou praxi (tedy např. nikoliv student či čerstvý absolvent) s potenciálem budoucího profesního růstu a ambicemi aktivní účasti na evropském trhu
  • alespoň jeden již realizovaný film (hraný či dokumentární, celovečerní či středometrážní), který vstoupil do kinodistribuce, případně se účastnil filmových festivalů
  • za výhodu jsou považovány předchozí zkušenosti z jiných obdobných workshopů
  • cílové země: členské země EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Balkán (Albánie, Bosna and Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Kosovo, Srbsko), partnerské země z východní Evropy (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina) a Rusko
  • hostující země EP 2017: Mexiko

 

SEZNAM VŠECH EMERGING PRODUCERS 2013 – 2016

 

PROHLÉDNĚTE SI KATALOG EP 2016