Konference Fascinace 2016

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF) pořádá konferenční setkání distributorů, galeristů a zástupců festivalů experimentálních filmů. Loni se na konferenci Fascinace 2015 potkali, diskutovali a s českou experimentální scénou se seznámili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů a dokumentů z celého světa, a mluvili o kurátorském i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace a šíření této části kinematografie. V letošním roce se diskuse zaměří na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům i prezentaci pohyblivých obrazů v galeriích.

Konference se uskuteční v rámci 20. ročníku MFDF Ji.hlava (25. až 30. října 2016) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Prezentace experimentálních filmů a videoartu v galeriích tvoří pro některé distributory až polovinu příjmů. Přesto z diskusí distributorů vyplynulo, že způsob poskytování, oceňování a prezentace děl v galeriích nemá zatím žádná vžitá pravidla. Zatímco komunikace s festivaly je většinou nastavena pro všechny podobně a dlouhodobě, s galeriemi se pravidla hledají spíše ad hoc.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program východoevropských experimentálních filmů, který nabídne historický průhled. MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a vedle toho se dlouhodobě věnuje kinematografiím výchovní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření středo- a východoevropských a českých děl a umožnit tak spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

Kurátorkou Konference Fascinace je Andrea Slováková.

 

PROGRAM

Místo konání: Maják / Lighthouse

 • 9:00 – 10:00 | prezence participantů a technické zkoušky prezentací
 • 10:00 – 10:10 | úvodní přivítání
 • 10:10 – 11:20 | 5minutové prezentace distributorů, festivalů a galerií | moderuje Andrea Slováková

>  Image Forum (distribuce, vzdělávání i festival) / Koyo Yamashita, Artistic Director / Japonsko / www.imageforum.co.jp
>  LightCone (distribuční společnost) / Emmanuel Lefrant, Director / Francie / www.lightcone.org
>  L U X (distribuční společnost) / Matt Carter, Distribution Manager / Velká Británie / www.lux.org.uk
>  Sixpack film (distribuční společnost) / Brigitta Burger-Utzer, Managing Director  / Rakousko / www.sixpackfilm.com
Atopia (výzkumný projekt) / Michel Pavlou, Director / Norsko / www.atopia.no
>  CFMDC (distribuční společnost) / Lauren Howes, Executive Director/ Kanada / www.cfmdc.org
National Gallery of Iceland Reykjavík (galerie) / Halldór Björn Runólfsson, Director / Island / www.listasafn.is
Stiftelsen 3,14 (nadace) /Malin Barth, Director / Norsko / www.stiftelsen214.com
Bergen IFF (festival) / Ingebjørg Aarhus Braseth, Project Manager / Norsko / www.biff.no
Northern Wave IFF (festival) / Dögg Mósesdóttir, Founder, Director / Island / www.northernwavefestival.com

 • 11:20 – 11:30 | coffee break
 • 11:30 – 12:30 | diskusní panel I. | moderuje Andrea Slováková
  Kurátorský aspekt: jak se distributoři rozhodují, která díla přihlašují na festivaly a která nabízejí galeriím, jak tyto úvahy souvisí s tím, jak budují své kolekce, a jak probíhá proces přihlašování a posuzování nových děl či autorů, co hledají festivaly a co hledají galerie.

Řečníci:
David Dinnell, former Program Director (Ann Arbor Film Festival, USA)
Koyo Yamashita, Director (Image Forum, Japonsko)
Emmanuel Lefrant, Director (LightCone, Francie)
Michel Pavlou (Atopia, Norsko)

 • 12:30 – 14:00 | oběd (není součástí programu)
 • 14:00 – 15:00 | diskusní panel II. | moderuje Andrea Slováková
  Organizační aspekt: jak vhodně díla nabízet festivalům a jak galeriím, v jaké podobě se k nim kurátoři mohou/potřebují dostat, jak kurátoři po dílech pátrají; sdílení zkušeností a příklady dobré praxe hledání a nabízení experimentálních filmů a videí.

Řečníci:
>  Brigitta Burger-Utzer, Managing Director (Sixpack film)
>  Ingebjørg Aarhus Braseth,  Project Manager (Bergen IFF, Norsko)
>  Lauren Howes, Director (CFMDC, Kanada)
>  Malin Barth, Director (Stiftelsen 3,14, Norsko)

 • 15:00 – 15:10 | coffee break
 • 15:10 – 16:10 | diskusní panel III. | moderuje Andrea Slováková
  Ekonomický a právní aspekt: porovnání praxe oblasti filmu (festivalů) a výtvarného umění (galerií) – prezentační možnosti, licence, poplatky.

Řečníci:
Dögg Mósesdóttir, Founder, Director (Northern Wave IFF, Island)
>  Matt Carter, Distribution Manager (L U X, UK)
>  Halldór Björn Runólfsson, Director, (National Gallery of Iceland Reykjavík, Island)
>  George Clark, Film curator (Tate Modern, UK)

 • 16:10 – 16:20 | coffee break
 • 16:20 – 17:30 | one-to-one meetingy
  Představení tvorby autorů experimentálních filmů ze zemí V4 přímo jednotlivým distributorům a galeristům při osobních setkáních. Každý z 10 tutorů poskytuje 3 x 15minutové konzultace českým tvůrcům.
 • 17:30 | pozvání na filmový program projekcí a přípitek

 

 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska