Konference Fascinace 2015

Celodenní konferenční setkání o distribuci experimentálních filmů
1. ročník

Program konference

28. října 2015 od 10:00 do 17:30 hod.
Oblastní Galerie Vysočina, Masarykovo nám. 24, Jihlava

Místa pro pozvané a předem nahlášené účastníky jsou zajištěna, mohou se však zúčastnit i další držitelé akreditací industry a press.

 • 10:00 – 10:10
  úvodní přivítání

   

 • 10:10 – 11:10
  5minutové prezentace distributorů experimentálních filmů

  moderuje Andrea Slováková

  Av – Arkki / Hanna Maria Anttila, director / www.av-arkki.fi / Finsko
  CFMDC / Lauren Howes, executive director/ www.cfmdc.org / Kanada
  Collectif Jeune Cinéma / Théo Deliyannis, director / www.cjcinema.org / Francie
  Electronic Arts Intermix EAI / Rebecca Cleman, distribution director/ www.eai.org / USA
  Eye Experimental / Edith van der Heijde, distributor / www.eyefilm.nl/eyeonart / Nizozemsko
  The Filmmakers Cooperative / Mary Magdalene Serra, executive director / www.film-makerscoop.com / USA
  Light Cone / Emmanuel Lefrant, director / www.lightcone.org / Francie
  LUX / Matt Carter, distribution manager / www.lux.org.uk / Velká Británie
  sixpack film / Brigitta Burger-Utzer, managing director / www.sixpackfilm.com / Rakousko
  V-tape / Wanda vanderStoop, distribution director / www.vtape.org / Kanada
   

 • 11:30 – 12:30
  diskusní panel I.

  Porovnání různých institucionálně-ekonomických cest vývoje a aktuálních modelů distribučních společností, z nichž mnohé vznikly jako tzv. cooperativy v 70. letech 20. století; poukázání na výhody a nevýhody tohoto fungování, způsob archivace a katalogizace sbírek. (Moderuje Andrea Slováková.)

  řečníci:
  Rebecca Cleman, distribution director (Electronic Arts Intermix EAI, USA)
  Wanda vanderStoop, distribution director (V-tape, Kanada)
  Brigitta Burger-Utzer, managing director (sixpack film, Rakousko)
   
 • 14:00 – 15:00
  diskusní panel II.

  Kurátorský aspekt: jak distributoři budují své kolekce, jak probíhá proces přihlašování a posuzování nových děl či autorů; sdílení zkušeností a příklady dobré praxe distribučních a prezentačních možností experimentálních filmů. (Moderuje Andrea Slováková.)

  řečníci:
  Mary Magdalene Serra, executive director (The Filmmakers Cooperative, USA)
  Lauren Howes, executive director (CFMDC, Kanada)
  Emmanuel Lefrant, director, (Light Cone, Francie)
   
 • 15:10 – 16:10
  diskusní panel III.

  Prolínání oblasti filmu a výtvarného umění: prezentační možnosti v galeriích, proměna distribučního prostoru experimentálních filmů ve vztahu k jiným kanálům prezentace, než jsou kina: galerie, site specific projekty, internet. Způsob komunikace distributorů s kurátory a s těmito různými platformami. (Moderuje Andrea Slováková.)

  řečníci:
  Edith van der Heijde, distributor ( Eye Experimental, Nizozemsko)
  Théo Deliyannis, director (Collectif Jeune Cinéma, Francie)
  Matt Carter, distribution manager (LUX, Velká Británie)
   
 • 16:10
  Pozvání na filmový program projekcí a zakončení

   
 • 17:40
  Přípitek pro účastníky konference ve výstavním prostoru Laboratorium