Konference Fascinace

Celodenní konferenční setkání o distribuci experimentálních filmů

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF) pořádá konferenční setkání distributorů, galeristů a zástupců festivalů experimentálních filmů. Loni se na Konferenci Fascinace 2015 potkali, diskutovali a s českou experimentální scénou se seznámili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů a dokumentů z celého světa, a mluvili o kurátorském i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace a šíření této části kinematografie. V letošním roce se diskuse zaměří na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům i prezentaci pohyblivých obrazů v galeriích.

Konference se uskuteční v rámci 20. ročníku MFDF Ji.hlava (25. až 30. října 2016) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Prezentace experimentálních filmů a videoartu v galeriích tvoří pro některé distributory až polovinu příjmů. Přesto z diskusí distributorů vyplynulo, že způsob poskytování, oceňování a prezentace děl v galeriích nemá zatím žádná vžitá pravidla. Zatímco komunikace s festivaly je většinou nastavena pro všechny podobně a dlouhodobě, s galeriemi se pravidla hledají spíše ad hoc.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program východoevropských experimentálních filmů, který nabídne historický průhled. MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a vedle toho se dlouhodobě věnuje kinematografiím výchovní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření středo- a východoevropských a českých děl a umožnit tak spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

Kurátorkou Konference Fascinace je Andrea Slováková.

 

KONFERENCE FASCINACE / 3. ročník / 25. října 2017 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina bez tlumočení

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Česká republika / zdarma

KONTAKT / Jarmila Outratová / vedoucí Industry Office / jarmila@dokument-festival.cz

 

 

Historie

 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska