Konference Fascinace

Celodenní konferenční setkání o distribuci experimentálních filmů

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava (MFDF) pořádá již potřetí konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů. V návaznosti na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkaly a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, a na Konferenci Fascinace 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům i prezentaci způsob poskytování, oceňování a prezentace děl v galeriích a mluvili o kurátorském i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace a šíření této části kinematografie v kinech i galerijních prostorech, v letošním roce se diskuse zaměří především na hledání a prosazování nových talentů.

Experimentální filmy a videotvorba mají svoje specializované prostory prezentace a dostávají se i do programů šířeji zaměřených festivalů anebo pojatých výstav. Přesto „velká jména“ nastavují určité preferované styly, vyhledávané podoby práce s pohyblivým obrazem. Noví autoři, kteří se prozatím na festivalové či galerijní scéně neetablovali, mají obtížný vstup. Jak galerie, festivaly a distributoři vyhledávají „svoje“ nové talenty? Mají ambice nastavovat trendy, hledat nové styly a podoby pohyblivých obrazů? A pokud se chce nový autor prosadit, jak je může oslovit, jaké má možnosti svého představení?

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve Východní Evropě, letos se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámí s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích.

Konference se uskuteční v rámci 21. ročníku MFDF Ji.hlava (24. až 29. října 2017) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program experimentálních filmů y teritoria bývalé Jugoslávie v období komunismu. MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

 

KONFERENCE FASCINACE / 3. ročník / 25. října 2017 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina bez tlumočení

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Česká republika / zdarma

​UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 20. září 2017

 

KONTAKT / Jarmila Outratová / vedoucí Industry Office / jarmila@dokument-festival.cz

 

Program Konference Fascinace 2017

25 / 10 / 2017

9:00 – 10:00 | prezence participantů a technické zkoušky prezentací

10:00 – 10:10 | úvodní přivítání

10:10 – 11:20 | 5minutové prezentace distributorů, festivalů a galerií | moderuje Andrea Slováková

11:20 – 11:30 | coffee break

11:30 – 12:30 | diskusní panel I. | moderuje Andrea Slováková
kurátorský aspekt:
Jak galerie, festivaly a distributoři vyhledávají nové talenty, nové autory a je to součástí toho, jak vnímají svoje poslání? Jak tyto úvahy a postupy souvisí s tím, jak budují své kolekce a připravují své programy, a jak probíhá proces přihlašování a posuzování nových děl či autorů, co hledají festivaly a co hledají galerie?

12:30 – 14:00 | oběd (není součástí programu)

14:00 – 15:00 | diskusní panel II. | moderuje Andrea Slováková
organizační aspekt:
Jak by měli neetablovaní autoři vhodně svá díla nabízet festivalům, distributorům a galeriím, v jaké podobě se k nim kurátoři potřebují dostat, jak má autor ideálně postupovat, když je ještě neznámý; sdílení zkušeností a příklady dobré praxe

15:00 – 15:10 | coffee break

15:10 – 16:10 | diskusní panel III. | moderuje Andrea Slováková
diskurzivní aspekt:
Mají galerie, festivaly a distributoři ambice nastavovat trendy, hledat nové styly? Jak o nich pak dávají vědět? Ovládají „velká jména“ a zavedení autoři preferovaný vyhledávaný styl toho, co galerie a festivaly prezentují? Jak se k objevitelským strategiím festivalů a galerií (popř. distributorů) staví odborné časopisy z oblasti filmového a výtvarného umění a experimentálního filmu?

16:10 – 16:20 | coffee break

16:20 – 17:30 | one-to-one meetingy
- představení tvorby autorů experimentálních filmů z Východní Evropy přímo jednotlivým distributorům, festivalům a galeristům při osobních setkáních
- každý z 10 tutorů poskytuje 3 x 15minutové konzultace českým tvůrcům

17:30 | pozvání na filmový program projekcí a přípitek

 

Historie

 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska