Konference Fascinace

Konferenční setkání o distribuci experimentálních filmů

Na 22. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF Ji.hlava) proběhne letos již čtvrtý ročník konferenčního setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů

Na Konferenci Fascinace 2015 se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa. V roce 2016 navázalo setkání, na kterém se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům i prezentaci způsob poskytování, oceňování a prezentace děl v galeriích. Mezi diskutovanými tématy byl i kurátorský a institucionálně-ekonomický aspekt prezentace a šíření této části kinematografie v kinech a galerijních prostorech. V roce 2017 se diskuse zaměřila především na hledání a prosazování nových talentů.

Experimentální filmy a videotvorba mají svoje specializované prostory prezentace a dostávají se i do programů šířeji zaměřených festivalů anebo pojatých výstav. Přesto „velká jména“ nastavují určité preferované styly, vyhledávané podoby práce s pohyblivým obrazem. Noví autoři, kteří se prozatím na festivalové či galerijní scéně neetablovali, mají obtížný vstup. Jak galerie, festivaly a distributoři vyhledávají „svoje“ nové talenty? Mají ambice nastavovat trendy, hledat nové styly a podoby pohyblivých obrazů? A pokud se chce nový autor prosadit, jak je může oslovit, jaké má možnosti svého představení?

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve Východní Evropě, a v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v zemích bývalé Jugoslávie. Zástupcům distributorů, festivalů a galerií jsou tradičně prezentovány také české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz).

MFDF Ji.hlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

Mezi účastníky Konference fascinace v roce 2017 byli opět zástupci předních distribučních společností a galerií – mimo jiné Josh Siegel (The Museum of Modern Art – MoMA), Koyo Yamashita (Image Forum,  Japonsko) nebo Charlene Dinhut (Centre Pompidou , Francie).

 

KONFERENCE FASCINACE / 4. ročník / 25. – 30. října 2018 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina bez tlumočení

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / Česká republika / zdarma

SPUŠTĚNÍ PŘIHLÁŠEK / bude oznámeno

​UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 15. září 2018

KONTAKT / Jarmila Outratová / vedoucí Industry Office / jarmila@ji-hlava.cz

 

Historie