EMERGING PRODUCERS 2016

4. ročník / MFDF Ji.hlava / 28. října – 1. listopadu 2015

Propagační a vzdělávací projekt sdružující producenty dokumentárních filmů ze zemí EU. Cílem pětidenního projektu je upozornit na mladé talenty, usnadnit začínajícím producentům z evropských zemí přístup k informacím, a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukcí. Organizováno ve spolupráci s Creative Europe Desky a národními filmovými institucemi.
 

INSPIRAČNÍ FÓRUM

5. ročník / MFDF Ji.hlava / 28. října – 1. listopadu 2015

První projekt svého druhu pro iniciování nových témat v dokumentárním filmu. Pětidenní setkání vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního Fóra je Filip Remunda.
 

FESTIVAL IDENTITY

6. ročník / MFDF Ji.hlava / 28. – 30. října 2015

Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub ve formátu PechaKucha.
 

KONFERENCE FASCINACE

1. ročník / MFDF Ji.hlava / 28. října

Konferenční setkání distribučních společností experimentálních filmů a experimentálních dokumentů z celého světa.
 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ FILMOVÝCH FESTIVALŮ

5. ročník / MFDF Ji.hlava / 27. října – 1. listopadu 2015

Soutěžní výstava plakátů filmových festivalů 2014-2015. Porota soutěže se skládá ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.
 

EAST SILVER MARKET

MFDF Ji.hlava / 27. října – 1. listopadu 2015

East Silver Market je unikátním filmovým trhem věnujícím se výhradně dokumentární tvorbě ze střední a východní Evropy. Jeho hlavním cílem je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z této oblasti na mezinárodní úrovni, zejména na zahraničních filmových festivalech a trzích. Trh East Silver organizuje Institut dokumentárního filmu, hlavním partnerem projektu je MFDF Ji.hlava.

 

EX ORIENTE FILM

MFDF Ji.hlava / 26. – 31. října 2015

První dokumentární program zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů ve východní Evropě, který byl založen v roce 2003. Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. Ex Oriente Film organizuje Institut dokumentárního filmu.
 

DOCU TALENTS FROM THE EAST

11. ročník / MFF Karlovy Vary / 7. července 2015

Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.
 

INSPIRAČNÍ FÓRUM PRAHA

1. ročník / Praha / 12.-15. května 2014

První projekt svého druhu navazující na tradici tříletého Inspiračního fóra v rámci MFDF Ji.hlava. Čtyřdenní setkání skupiny vybraných studentů vysokých uměleckých škol s významnými osobnostmi - s vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního fóra Praha je Filip Remunda.