EMERGING PRODUCERS 2015

3. ročník / 22.-26. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Propagační a vzdělávací projekt sdružující producenty dokumentárních filmů ze zemí EU. Cílem pětidenního projektu je upozornit na mladé talenty, usnadnit začínajícím producentům z evropských zemí přístup k informacím, a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukcí. Organizováno ve spolupráci s evropskými MEDIA Desky.

 

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM

4. ročník / 24.-28. října 2014 / MFDF Ji.hlava

První projekt svého druhu pro iniciování nových témat v dokumentárním filmu. Pětidenní setkání 10 vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního Fóra je Filip Remunda.

 

 

FESTIVAL IDENTITY

5. ročník / 24.-26. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub ve formátu PechaKucha.

 

 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ FILMOVÝCH FESTIVALŮ

4. ročník / 23.-28. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Soutěžní výstava plakátů filmových festivalů 2013-2014. Porota soutěže se skládá ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.

 

 

VISEGRAD ACCELERATOR

3. ročník / říjen 2014 / MFDF Ji.hlava

Propojení filmových profesionálů ze zemí Visegrádu. Visegrad Accelerator otevírá možnost vytvořit visegrádskou tvůrčí platformu, která by iniciovala a expandovala nejrůznější filmové aktivity prostřednictvím setkání filmových profesionálů, kritiků a zástupců festivalů ze zemí střední Evropy.

 

 

EAST SILVER MARKET

23.-28. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Hlavním cílem trhu East Silver je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z oblasti střední a východní Evropy. Do trhu je každoročně zařazeno na 300 nejnovějších dokumentárních titulů festivalového i televizního formátu z více než 29 zemí. Trh East Silver organizuje Institut dokumentárního filmu.

 

 

EX ORIENTE FILM

23.-28. října 2014 / MFDF Ji.hlava

První dokumentární program zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů ve východní Evropě, který byl založen v roce 2003. Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. Ex Oriente Film organizuje Institut dokumentárního filmu.

 

 

DOCU TALENTS FROM THE EAST

10. ročník / 8. červenec 2014 / MFF Karlovy Vary

Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.

 

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM PRAHA

1. ročník / 12.-15. května 2014 / Praha

První projekt svého druhu navazující na tradici tříletého Inspiračního fóra v rámci MFDF Ji.hlava. Čtyřdenní setkání skupiny vybraných studentů vysokých uměleckých škol s významnými osobnostmi - s vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního fóra Praha je Filip Remunda.