Ji.hlava Industry během roku

DOCU TALENTS FROM THE EAST / 10. ročník / 8. červenec 2014 / MFF Karlovy Vary

Panel Docu Talents from the East je již od roku 2005 místem prvního představení dokumentárních filmů, které jsou poté úspěšně uváděny na filmových festivalech. Režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují své projekty ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.

--------------------

 

Ji.hlava Industry

EMERGING PRODUCERS 2015 / 3. ročník / 22.-26. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Propagační a vzdělávací projekt sdružující producenty dokumentárních filmů ze zemí EU.

Cílem pětidenního projektu je upozornit na mladé talenty, usnadnit začínajícím producentům z evropských zemí přístup k informacím, a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukcí.

Organizováno ve spolupráci s evropskými MEDIA Desky.

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM / 4. ročník / 23.-27. října 2014 / MFDF Ji.hlava

První projekt svého druhu pro iniciování nových témat v dokumentárním filmu.

Inspirační fórum je pětidenní setkání 10 vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy.

Kurátor Inspiračního Fóra: Filip Remunda

 

FESTIVAL IDENTITY / 5. ročník / 24.-26. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub ve formátu PechaKucha

Program setkání Festival Identity bude zahrnovat obecné přednášky a moderované diskuze, stejně jako setkání malých skupin účastníků z různých festivalů. Třídenní seminář bude rozdělen do tematických bloků a malých diskuzních skupin.

 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ FILMOVÝCH FESTIVALŮ /
4. ročník / 23.-28. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Soutěžní výstava plakátů filmových festivalů 2013-2014. Porota soutěže se skládá ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.

 

VISEGRAD ACCELERATOR / 3. ročník / říjen 2014 / MFDF Ji.hlava

Propojení filmových profesionálů ze zemí Visegrádu.

Visegrad Accelerator otevírá možnost vytvořit visegrádskou tvůrčí platformu, která by iniciovala a expandovala nejrůznější filmové aktivity prostřednictvím setkání filmových profesionálů, kritiků a zástupců festivalů ze zemí střední Evropy.

 

EAST SILVER MARKET / 23.-28. října 2014 / MFDF Ji.hlava

Hlavním cílem trhu East Silver je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z oblasti střední a východní Evropy. Do trhu je každoročně zařazeno na 300 nejnovějších dokumentárních titulů festivalového i televizního formátu z více než 29 zemí.

Trh East Silver organizuje Institut dokumentárního filmu.

 

EX ORIENTE FILM / 23.-28. října 2014 / MFDF Ji.hlava

EX ORIENTE FILM, založen v roce 2003 jako vůbec první dokumentární program zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů ve východní Evropě, je mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy.

Ex Oriente Film organizuje Institut dokumentárního filmu.

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM PRAHA / 1. ročník / 12.-15. května 2014 / Praha

První projekt svého druhu navazující na tradici tříletého Inspiračního fóra v rámci MFDF Ji.hlava.

Inspirační fórum je čtyřdenní setkání deseti vybraných studentů vysokých uměleckých škol s významnými osobnostmi - s vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy.

Kurátor Inspiračního fóra Praha: Filip Remunda