V roce 2016 MFDF Ji.hlava nabídl bohatý Industry program určený filmovým profesionálům i dalším návštěvníkům festivalu. Hlavní Industry lokací byl MAJÁK, který jsme instalovali na Masarykově náměstí v Jihlavě. Program ale probíhal i na dalších místech.

 

EMERGING PRODUCERS 2017

5. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 29. října 2016

Propagační a vzdělávací projekt sdružující evropské producenty dokumentárních filmů. Cílem pětidenního projektu je upozornit na mladé talenty, usnadnit začínajícím producentům z evropských zemí přístup k informacím, a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukcí. Organizováno ve spolupráci s Creative Europe Desky a národními filmovými institucemi.
 

INSPIRAČNÍ FÓRUM

6. ročník / MFDF Ji.hlava / 26. – 30. října 2016

První projekt svého druhu inicující nová témata v dokumentárním filmu. Pětidenní setkání vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního Fóra je Filip Remunda.
 

FESTIVAL IDENTITY

7. ročník / MFDF Ji.hlava / 27. – 29. října 2016

Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub ve formátu PechaKucha.
 

KONFERENCE FASCINACE

2. ročník / MFDF Ji.hlava / 26. října 2016

Konferenční setkání distribučních společností experimentálních filmů a experimentálních dokumentů z celého světa. Jeho ambicí je pomoci mezinárodnímu rozšíření středo- a východoevropských děl a umožnit tak spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

VISEGRAD ACCELERATOR

4. ročník / MFDF Ji.hlava / 25.  30. října 2016

Platforma pro profesionály z visegrádských zemí, jejímž cílem je objevovat a podporovat nové talenty ze střední Evropy, představit je mezinárodní filmařské komunitě, a tím urychlit jejich tvůrčí vývoj.
 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ FILMOVÝCH FESTIVALŮ

6. ročník / MFDF Ji.hlava / 25.  30. října 2016

Soutěžní výstava plakátů filmových festivalů 2015-2016. Porota soutěže se skládá ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.
 

EAST SILVER

13. ročník / MFDF Ji.hlava / 25.  30. října 2016

East Silver Market je unikátním filmovým trhem věnující se výhradně dokumentární tvorbě ze střední a východní Evropy. Jeho hlavním cílem je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z této oblasti na mezinárodní úrovni, zejména na zahraničních filmových festivalech a trzích. East Silver Market organizuje Institut dokumentárního filmu, hlavním partnerem projektu je MFDF Ji.hlava.

 

EX ORIENTE FILM

14. ročník / MFDF Ji.hlava / 25.  30. října 2016

První dokumentární program zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů ve východní Evropě, který byl založen v roce 2003. Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. Ex Oriente Film organizuje Institut dokumentárního filmu.
 

DOCU TALENTS @KVIFF

12. ročník / MFF Karlovy Vary / 5. července 2016

Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.