EMERGING PRODUCERS 2016

4. ročník / MFDF Ji.hlava / 28. října – 1. listopadu 2015

Propagační a vzdělávací projekt sdružující producenty dokumentárních filmů ze zemí EU. Cílem pětidenního projektu je upozornit na mladé talenty, usnadnit začínajícím producentům z evropských zemí přístup k informacím, a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukcí. Organizováno ve spolupráci s Creative Europe Desky a národními filmovými institucemi.

 UZÁVĚRKA REGISTRACE / 30. dubna 2015

 

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM

5. ročník / MFDF Ji.hlava / 28. října – 1. listopadu 2015

První projekt svého druhu pro iniciování nových témat v dokumentárním filmu. Pětidenní setkání vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního Fóra je Filip Remunda.

 UZÁVĚRKA REGISTRACE / 30. srpna 2015

 

 

DOCU TALENTS FROM THE EAST

11. ročník / MFF Karlovy Vary / 7. července 2015

Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.

 UZÁVĚRKA REGISTRACE / 15. května 2015

 

 

FESTIVAL IDENTITY

6. ročník / MFDF Ji.hlava / 29. – 31. října 2015

Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub ve formátu PechaKucha.

 UZÁVĚRKA REGISTRACE / 15. září 2015

 

 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ FILMOVÝCH FESTIVALŮ

5. ročník / MFDF Ji.hlava / 27. října – 1. listopadu 2015

Soutěžní výstava plakátů filmových festivalů 2014-2015. Porota soutěže se skládá ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.

 UZÁVĚRKA REGISTRACE / 15. září 2015

 

 

VISEGRAD ACCELERATOR

4. ročník / MFDF Ji.hlava / 27. října – 1. listopadu 2015

Propojení filmových profesionálů ze zemí Visegrádu. Visegrad Accelerator otevírá možnost vytvořit visegrádskou tvůrčí platformu, která by iniciovala a expandovala nejrůznější filmové aktivity prostřednictvím setkání filmových profesionálů, kritiků a zástupců festivalů ze zemí střední Evropy.

 

 

EAST SILVER MARKET

MFDF Ji.hlava / 27. října – 1. listopadu 2015

Hlavním cílem trhu East Silver je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z oblasti střední a východní Evropy. Do trhu je každoročně zařazeno na 300 nejnovějších dokumentárních titulů festivalového i televizního formátu z více než 29 zemí. Trh East Silver organizuje Institut dokumentárního filmu.

 

 

EX ORIENTE FILM

MFDF Ji.hlava / 27. října – 1. listopadu 2015

První dokumentární program zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů ve východní Evropě, který byl založen v roce 2003. Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. Ex Oriente Film organizuje Institut dokumentárního filmu.

 

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM PRAHA

1. ročník / Praha / 12.-15. května 2014

První projekt svého druhu navazující na tradici tříletého Inspiračního fóra v rámci MFDF Ji.hlava. Čtyřdenní setkání skupiny vybraných studentů vysokých uměleckých škol s významnými osobnostmi - s vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního fóra Praha je Filip Remunda.