MFDF Ji.hlava nabízí celou řadu aktivit zaměřených na filmové profesionály. Na festival každoročně přijíždí přes 1000 zástupců filmové komunity z celého světa, aby se účastnili bohatého industry programu.

  • ZDE si můžete v PDF stáhnout JI.HLAVA INDUSTRY PROGRAMME BROCHURE 2017 (2,2 MB; pouze v angličtině)

JI.HLAVA ACADEMY

1. ročník / MFDF Ji.hlava / 26. – 29. října 2017

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 25. září 2017

Vzdělávací, networkingová a inspirační platforma určená všem talentovaným profesionálům se zkušenostmi s různými aspekty současného nonfikčního filmu.
 

EMERGING PRODUCERS 2018

6. ročník
MFDF Ji.hlava / 24. – 28. října 2017
Berlín / 13. – 16. února 2018

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. března 2018

Propagační a vzdělávací projekt sdružující evropské producenty dokumentárních filmů.

Cílem projektu, který sestává ze dvou částí (v Jihlavě a Berlíně), je upozornit na mladé talenty, usnadnit začínajícím producentům z evropských zemí přístup k informacím, a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukcí. Organizováno ve spolupráci s Creative Europe Desky a národními filmovými institucemi.
 

INSPIRAČNÍ FÓRUM

7. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 29. října 2017

První projekt svého druhu iniciující nová témata v dokumentárním filmu. Setkání vybraných režisérů  s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy. Kurátorem Inspiračního Fóra je Filip Remunda.

FESTIVAL IDENTITY

8. ročník / MFDF Ji.hlava / 26. – 27. října 2017

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 2. října 2017

Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub ve formátu PechaKucha.
 

KONFERENCE FASCINACE

3. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 26. října 2017

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 2. října 2017

Konferenční setkání distribučních společností experimentálních filmů a experimentálních dokumentů z celého světa. Jeho ambicí je pomoci mezinárodnímu rozšíření středo- a východoevropských děl a umožnit tak spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.
 

VISEGRAD ACCELERATOR

5. ročník / MFDF Ji.hlava / 24. – 29. října 2017

Platforma pro profesionály z visegrádských zemí, jejímž cílem je objevovat a podporovat nové talenty ze střední Evropy, představit je mezinárodní filmařské komunitě, a tím urychlit jejich tvůrčí vývoj.
 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ
FILMOVÝCH FESTIVALŮ

7. ročník / MFDF Ji.hlava / 24. – 29. října 2017

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 4. října 2017

Soutěžní výstava plakátů filmových festivalů 2016-2017. Porota soutěže se skládá ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.
 

DOCU TALENTS @KVIFF

13. ročník / MFF Karlovy Vary / 4. července 2017

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. dubna 2018

Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.
 

JI.HLAVA FILM FUND

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. dubna 2018

Podpora ve formě vizuální a zvukové postprodukce pro středometrážní a dlouhometrážní dokumentární a hybridní filmy ve fázi produkce nebo postprodukce natočené v regionu střední a východní Evropy.
 

EAST SILVER

14. ročník / MFDF Ji.hlava / 24. – 29. října 2017

East Silver Market je unikátním filmovým trhem věnující se výhradně dokumentární tvorbě ze střední a východní Evropy. Jeho hlavním cílem je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z této oblasti na mezinárodní úrovni, zejména na zahraničních filmových festivalech a trzích. East Silver Market organizuje Institut dokumentárního filmu, hlavním partnerem projektu je MFDF Ji.hlava.

 

EX ORIENTE FILM

15. ročník / MFDF Ji.hlava / 23. – 28. října 2017

První dokumentární program zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů ve východní Evropě, který byl založen v roce 2003. Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. Ex Oriente Film organizuje Institut dokumentárního filmu.