Vítězové 20. MFDF Ji.hlava 2016

MFDF Ji.hlava udílí tato ocenění:

 • Nejlepší světový dokument v soutěžní sekci Opus bonum
 • Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy v soutěžní sekci Mezi moři
 • Nejlepší český dokumentární film v soutěžní sekci Česká radost
 • Nejlepší experimentální dokument v soutěžní sekci Fascinace
 • Nejlepší český experimentální dokument v soutěžní sekci Fascinace: Exprmntl.cz
 • Nejlepší debutový dokumentární film ze sekcí Opus bonum, Mezi moři či Česká radost získává ocenění v soutěži První světla
 • Nejlepší krátký dokumentární film v sekci Krátká radost
 • Cena diváků
 • Cena za přínos světové kinematografii
 • Cena Respektu
 • Nejkrásnější festivalový plakát

 

Sekce OPUS BONUM

vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu; všechny filmy jsou podstatné, a tak festival nabízí další hru: jeden porotce vybere jeden film, dílo zářivé.

Porotce: Claire Atherton

 • Nejlepší světový dokumentární film 2016: Strašidla obcházejí Evropou (Fantasmata planiountai pano apo tin Evropi, Francie, Řecko, 2016), r. Maria Kourkouta, Niki Giannari | UKÁZKA
 • Zvláštní uznání: Usmívat se do telefonu (La sonrisa telefónica, Nizozemsko, Španělsko, Spojené státy, 2016) r. Aitziber Olaskoaga | UKÁZKA

Vyjádření poroty: „Lidé za chůze, lidé čekající, stojící či sedící, shlukující se do skupin či dlouhých front… V tomto snímku plném něhy procházejí obrazy současnosti dějinami, evokují minulost a zpochybňují budoucnost. Film Strašidla obcházejí Evropou vytváří specifický časoprostor interakce mezi námi samými a světem, ve kterém žijeme.

Zvláštní uznání: "Film Usmívat se do telefonu na první pohled pojednává o call centru zákaznického oddělení firmy Nike, pro kterou autor filmu pracuje. Ale jeho film jde mnohem dál. Je to film o práci, o moci, o funkci obrazů, o komunikaci, o globalizaci. Je to film, který nás nutí k zamyšlení"

 

Sekce MEZI MOŘI

je soutěžní sekcí, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich vzájemných dějinných, politických či kulturních vztahů.

Porotci: Audrius Stonys, Diana Tabakov, Koyo Yamashita, Maiko Endo, Marijke de Valck

 • Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy 2016: Oslnivý svit soumraku (Daisis Miziduloba, Gruzie, Německo, 2016), r. Salomé Jashi | UKÁZKA
 • Zvláštní uznání: Dialog s Josefem (Dialogas su Josefu, Litva, Francie, 2016) r. Elžbieta Josadė | UKÁZKA 

Vyjádření poroty: "Porota soutěžní sekce Mezi moři má letos tu čest ocenit druhý celovečerní snímek Oslnivý svit soumraku dokumentaristky Salomé Jashi. Film sleduje osudy malé lokální televizní stanice v Gruzii a prostřednictvím bohatého filmového jazyka dokumentuje rozmanité události v životě místní komunity – svatbu, pohřeb, soutěž krásy či předvolební debaty. Výsledkem je úžasná mnohovrstevnatá, nevtíravá a poutavá momentka ze života v Gruzii. Tón snímku střídá žánrové registry – přechází od komické do kritické či etnografické roviny, aniž by divákovi podsouval jediný správný pohled na věc. Namísto toho dává prostor představivosti a divácké reflexi jednotlivých ztvárněných postav a situací. Oslnivý svit soumraku umně kombinuje autentičnost a univerzální poselství, v němž se snoubí autorčin nezaměnitelný styl s její politickou citlivostí. Porota se již těší na další snímky z její dokumentární dílny."

Zvláštní uznání: "Porota soutěžní sekce Mezi moři uděluje zvláštní uznání filmu Dialog s Josefem za autorčin odvážný tvůrčí přístup. Snímek lze vnímat jako vnitřní pouť autorky, na kterou zve i filmového diváka. Výsledkem je intimní portrét režisérčina otce, v němž jednotlivé repliky dialogu tvoří rámy obrazů, krajiny a malby. Poetický styl snímku je slibně neotřelý a porota doufá, že ho autorka bude rozvíjet i ve svých dalších snímcích."

 

Sekce ČESKÁ RADOST

jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale je především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu. Různorodé je i složení poroty – vedle osobností českého kulturního a společenského života tradičně stojí loňský vítěz České radosti spolu s jedním obyvatelem Jihlavy.

Porotci: Jan Bušta, Kamila Zlatušková, Karel Císař, Matěj Kolář, Patrik Ouředník

Vyjádření poroty: Porota se rozhodla udělit v kategorii Česká radost hlavní cenu dvěma filmům; každý z nich reprezentuje svébytný proud v současné české filmové produkci. První z nich, Normální autistický film Míry Janka, zpochybňuje obvyklý pohled na hendikep, který zpravidla vnímáme jako projev jinakosti; v Jankově pohledu se jinakost stává výjimečností. Druhý, FC Roma Rozálie Kohoutové a Tomáše Bojara lze nazvat protirasistickým filmem druhé generace, v němž už není třeba odvolávat se na pozitivní stereotyp. „Proč mě chválí za něco, k čemu mě donutili?“ ptá se jedna z postav Normálního autistického filmu; „Napřed gádžové, pak ty muslimové, pak psi a kočky a pak cikáni,“ konstatuje protagonista FC Roma. Děkujeme oběma.

Studentská porota: "Studentská porota České radosti jednomyslně zvolila za vítězný snímek Normální autistický film režiséra Miroslava Janka. Tento film vyhrál normálně. Podání tématu, světů těch lidí a piano."

 

Sekce FASCINACE - Světová soutěž

jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vyjadřování. Porotu soutěžní části Fascinací tvoří tradičně členové jedné filmové rodiny.

Porotci: Guli Silberstein, Dana Wander-Silberstein

 • Nejlepší experimentální dokumentární film 2016: Paměťová stopa (Engram of Returning, Kanada, 2015), r. Daïchi Saïto | UKÁZKA

Vyjádření poroty: "Mistrné dílo z hlediska zvuku, vizuálního zpracování i námětu, jež společně vytvářejí působivý filmový efekt. Přetržité paměťové stopy a procesy úzce definují samotný film i divácký prožitek. Jasná a precizně ztvárněná vize snímku inovativně využívá různých technik filmového zpracování k  efektivnímu pojetí formy pohyblivého obrazu."

 

Sekce FASCINACE: EXPRMNTL.CZ

je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál i digitální formáty.

Porotci: Guli Silberstein, Dana Wander-Silberstein

 • Nejlepší český experimentální dokumentární film 2016: De Potentia Dei (Česká republika, 2016) r. Ondřej Vavrečka | UKÁZKA

Vyjádření poroty: „Inteligentní a jásavý film, který chytře ponouká diváka k přemýšlení o umělecké tvorbě, politických a společenských problémech a o vlastním filmovém prožitku. Radostné a provokativní dílo utkané ze série vzájemně nesourodých scén a dadaistických momentů.“

 

Sekce PRVNÍ SVĚTLA

se vznáší nad celým soutěžním programem, středem pozornosti jsou první velké filmy začínajících dokumentaristů. Tento výběr nabízí jiný pohled, který umožňuje odpovědět na důležité otázky týkající se rozvoje dokumentaristické práce, proměn témat a stylů, zpřehlední jména dosud neznámých tvůrců a nabídne možnost konfrontovat filmy v nových souvislostech

Porotci: David Dinnell, Dorota Lech, Gertjan Zuilhof, Laurence Reymond, Wood Lin

 • Nejlepší debutový dokumentární film ze sekcí Opus bonum, Mezi moři či Česká radost 2016: Oslnivý svit soumraku (Daisis Miziduloba, Gruzie, Německo, 2016), r. Salomé Jashi | UKÁZKA
 • Zvláštní uznání: Moře zítra (Zavtra more, Kazachstán, Německo, 2015) r. Yekaterina Suvorova | UKÁZKA
 • Cena studentské poroty: Věci (Nivtebi, Gruzie, 2016) r. Nino Gogua | UKÁZKA

Vyjádření poroty: „Jako nejlepší celovečerní dokumentární debut porota ocenila originální, autentický a vrstevnatý portrét režisérky Salome Jashi: Oslnivý svit soumraku, který nás prostřednictvím autorčina břitkého smyslu pro humor a paradox přivádí na malebný gruzínský venkov. Chválíme rovněž režisérčin výjimečný cit pro krásu a ironické vyprávění. Všímavým, kritickým a hluboce soucitným okem sleduje své protagonisty a vytváří tak precizní, ale citlivou filmovou kresbu. Gratulujeme!“

Zvláštní uznání: "Porota uděluje zvláštní uznání snímku Moře zítra režisérky Kateriny Suvorovové. Režisérčin srdceryvný, avšak nadějeplný příběh se odehrává v kazašské oblasti zmizelého Aralského moře. Filmové médium nám umožňuje hmatatelně pocítit tvrdé podmínky vesnických dělníků a lépe pochopit jejich minulost i osudy. Působivé vizuální zachycení opuštěných lodí ve vyprahlé krajině poskytuje divákům dodatečnou látku k zamyšlení. Chválíme filmařčino autorské zaujetí a působivý úhel pohledu."

Studentská porota: "Udělujeme cenu studentské poroty v sekci První světla filmu Věci režisérky Nino Gogua pro zachycení kontrastu tradice a moderního života v současné gruzínské společnosti. Oceňujeme nezávislý pohled a její zobrazení rozmanitosti komunity navzdory výrazným rysům zdánlivé uniformity."

 

Sekce KRÁTKÁ RADOST

nabízí výběr nejlepších krátkých filmů - svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu.

Porotci: Vosto5

 • Nejlepší krátký dokumentární film 2016: Desetimetrová věž (Hopptornet, Švédsko, 2016), r.  Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson | UKÁZKA

Vyjádření poroty: „Film staví skokany před divácky atraktivní a autentická dilemata překonání vlastního strachu a osobního selhání. Na prosté situaci ukáže, že i malá holčička a důchodkyně mohou být odvážnější než pokérovaný borec, což odhaluje člověka v celé jeho směšnosti i velikosti zároveň. V tomto případě platí, že čím vyšší můstek, tím hlubší film. Zároveň porota oceňuje audiovizuální zpracování filmu a kvalitní zadek v letu (ten v posledních vteřinách filmu).“

 

CENA DIVÁKŮ

 

CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

 • Drahomíra Vihanová

 

CENA RESPEKTU

 • Cena Respektu za nejlepší televizní, video či online reportáž: Obchod s nadějí (Markéta Dobiášová)

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ FESTIVALOVÝ PLAKÁT