DOC.STREAM

DOC.STREAM představuje dokumentární tvorbu vybraných zemí a propojuje filmové profesionály z těchto zemí s filmaři z České republiky. Program nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na potřeby filmových profesionálů a přináší filmový program, ve kterém si jednotlivé partnerské země vzájemně představí svou dokumentární tvorbu.

DOC.STREAM prohlubuje spolupráci mezi filmovými profesionály a vytváří prostor pro výměnu zkušeností a sdílení know-how v jednotlivých oblastech filmového průmyslu. Navazuje také na dlouhodobou snahu o zapojení studentů filmových škol do industry aktivit jak na národní, tak na mezinárodní, především evropské úrovni.

 

2016

Průhledná krajina Island: propagace islandské dokumentární kinematografie v ČR a posílení spolupráce mezi islandskými a českými filmovými profesionály

  • masterclass významných osobností islandské kinematografie
  • projekce islandských dokumentárních filmů a výstava islandského videoartu na MFDF Ji.hlava 2016
  • zapojení islandských filmových profesionálů do Jihlava Industry programu a jejich setkání s českými filmovými profesionály

 

2015 – 2016

 

Aktuálně

Tisková zpráva: Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Ministerstvo financí, 16. 5. 2016

 

Tisková zpráva: Projekt DOC.STREAM vyzval ke spolupráci se švýcarskými filmovými institucemi

Účastníci projektu DOC.STREAM se v polovině dubna letošního roku vydali do švýcarského Nyonu, Lausanne a Ženevy. Zástupci českých filmových institucí z  Národního filmového archivu, Státního fondu kinematografie, Českého filmového centra, FAMU a Doc Alliance Films se setkali se svými švýcarskými protějšky. Pětice mladých dokumentaristů měla možnost prezentovat svoji tvorbu před zahraničním publikem na festivalu Visions du Réel v sekci Generation.

Mezi témata setkání patřily odlišnosti ve fungování umělecké a filmové školy, rozdíly ve švýcarském a českém přístupu k filmové tvorbě či možnost spolupráce mezi FAMU a ženevskou uměleckou školou ECAL prostřednictvím výměnných studijních pobytů.

Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE.