DOC.STREAM

DOC.STREAM představuje dokumentární tvorbu vybraných zemí a propojuje filmové profesionály z těchto zemí s filmaři z České republiky. Program nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na potřeby filmových profesionálů a přináší filmový program, ve kterém si jednotlivé partnerské země vzájemně představí svou dokumentární tvorbu.

DOC.STREAM prohlubuje spolupráci mezi filmovými profesionály a vytváří prostor pro výměnu zkušeností a sdílení know-how v jednotlivých oblastech filmového průmyslu. Navazuje také na dlouhodobou snahu o zapojení studentů filmových škol do industry aktivit jak na národní, tak na mezinárodní, především evropské úrovni.

Aktuálně

Tisková zpráva: Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Ministerstvo financí, 16. 5. 2016

 

Tisková zpráva: Projekt DOC.STREAM vyzval ke spolupráci se švýcarskými filmovými institucemi

Účastníci projektu DOC.STREAM se v polovině dubna letošního roku vydali do švýcarského Nyonu, Lausanne a Ženevy. Zástupci českých filmových institucí z  Národního filmového archivu, Státního fondu kinematografie, Českého filmového centra, FAMU a Doc Alliance Films se setkali se svými švýcarskými protějšky. Pětice mladých dokumentaristů měla možnost prezentovat svoji tvorbu před zahraničním publikem na festivalu Visions du Réel v sekci Generation.

Mezi témata setkání patřily odlišnosti ve fungování umělecké a filmové školy, rozdíly ve švýcarském a českém přístupu k filmové tvorbě či možnost spolupráce mezi FAMU a ženevskou uměleckou školou ECAL prostřednictvím výměnných studijních pobytů.

Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE.

 

Tisková zpráva: Mladí čeští dokumentaristé předvedou současnou českou tvorbu ve Švýcarsku

Pětice mladých dokumentaristů bude prezentovat českou dokumentární tvorbu na mezinárodním filmovém festivalu Visions du Réel v rámci projektu DOC.STREAM Switzerland.

„Chceme dát příležitost začínajícím dokumentaristům zviditelnit se a promítat své filmy za hranicemi naší republiky, získat zpětnou vazbu od zahraničních diváků, a tak jim zprostředkovat cestu do světa. Pět vybraných dokumentaristů bude mít možnost setkat se s profesionály i studenty z jiných filmových škol, stejně jako účastnit se různých součástí festivalového programu pro filmové profesionály,“ vysvětlila Tereza Swadoschová, vedoucí projektu DOC.STREAM Switzerland.

Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE.

 

Tisková zpráva: Ozvěny Ji.hlavy v norském Bergenu uzavřely výjimečný projekt DOC.STREAM

V únoru se poprvé uskutečnily Ozvěny Ji.hlavy v druhém největším norském městě Bergenu. Ty navázaly na podzimní retrospektivu českých snímků uvedenou na bergenském festivalu jako součást celoročního česko-norského projektu Doc.Stream, iniciovaného jihlavským festivalem.

„V průběhu uplynulého půl roku vidělo na třicet českých a norských dokumentů přes tisíc diváků. Také se podařilo zrealizovat desítky pracovních setkání českých a norských filmových profesionálů včetně prohlídek nejvýznamnějších národních filmových institucí. Čeští a norští filmaři i diváci si nikdy nebyli blíž,“ raduje se Tereza Swadoschová, vedoucí projektu Doc.Stream.

Další informace o ji.hlavských ozvěnách v Bergenu a projektu DOC.STREAM se dozvíte v tiskové zprávě ZDE.

 

Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bergenu

Výběr nápaditých českých dokumentárních filmů uvedených na 19. ročníku MFDF Ji.hlava 2015.
>> 7. – 9. února 2016 | Cinemateket USF | Det Akademiske Kvarter | Østre
>> vstup volný | diskuze s režiséry

Celý program Ozvěn naleznete ZDE.

 

DOC.STREAM NORWAY: Mediální ohlasy

Projděte si výběr z mediálních ohlasů na stopu, kterou norský program zanechal na MFDF Ji.hlava.

Výběr z mediálních výstupů čtěte, sledujte a poslouchejte ZDE.

 

DOC.STREAM Ukraine: Reporty studentů z 19. MFDF Ji.hlava

Reporty vybraných ukrajinských studentů z 19. MFDF Ji.hlava si můžete přečíst ZDE.

 

DOC.STREAM Norway: CZ/NOR Know-how Exchange a filmový a Industry program na 19. MFDF Ji.hlava

Stejně jako jejich švýcarští kolegové, také norští filmoví profesionálové a zástupci filmových institucí absolvovali na přelomu října a listopadu další část projektu DOC.STREAM – CZ/NOR Know-how Exchange. Norská stopa se pak výrazně prolínala filmovým i industry programem 19. MFDF Ji.hlava.

Pokračování...

 

DOC.STREAM Switzerland: CZ/SWISS Know-how Exchange + Swiss Connection na MFDF Ji.hlava

Na konci října se v Praze a na MFDF Ji.hlava uskutečnila další část programu DOC.STREAM Switzerland. V Praze měli profesionálové ze Švýcarska možnost navštívit vybrané filmové instituce, na festivalu v Jihlavš se mimo jiné se pod hlavičkou Swiss Connection představila současná švýcarská studentská dokumentární tvorba v dramaturgii Jeana Perreta, ředitele filmové Katedry HEAD Genève.

Více čtěte ZDE.

 

Tisková konference projektu DOC.STREAM Norway

Dne 26. října se konala tisková konference a setkání účastníků projektu DOC.STREAM Norway. Setkání se odehrálo v prostorách Velvyslanectví Norského království v Praze za účasti její excelence Siri Ellen Sletner, norské velvyslankyně v ČR.

Více informací ZDE.

 

První část CZ/NOR Know-how Exchange a české dokumenty na MFF v Bergenu

Ve dnech 24. - 25. září proběhne první část CZ/NOR Know-how Exchange – setkání zástupců Státního fondu kinematografie, Národního filmového archivu, České televize, FAMU, Film Europe a dalších představitelů české filmové scény se svými protějšky v Norsku. Hlavním bodem jejich programu bude vzájemná výměna zkušeností a návštěva norských filmových institucí. V následujících dnech, tedy 25. - 28. září, bude na Mezinárodním filmovém festivalu v Bergenu uvedena originálně koncipovaná sekce představující průřez aktuální českou dokumentární tvorbou.

Více informací ZDE.

 

České a norské dokumentární prostředí se spojí prostřednictvím platformy DOC.STREAM

První aktivity nové bilaterální platformy DOC.STREAM CZ/NOR, která má na základě spolupráce mezi Českou republikou a Norskem přispět k rozvoji dokumentárního prostředí a propagaci národní dokumentární tvorby v obou zemích, odstartují v Oslu a Bergenu již na konci září. Přípravy na zahájení programu jsou v plném proudu a jejich prvním zásadním bodem bylo navázání spolupráce s nejdůležitějšími norskými filmovými institucemi.

Pokračování...