Lesy a Vladimír Krajina

Lesy a Vladimír Krajina

The Forests and Vladimir Krajina

Camera: Gordon Fish, Ron Orieux
Movie Editing: Malca Gillson, Anne Wheeler, Ian Rankin
Sound: Richard Patton
Music: Larry Crosley
Production, Co-producers: Andy Thompson
Color: Colour
Language: angličtina
Synopsis

FilmPŘÍRODA zachycuje Vladimíra Krajinu v kanadské emigraci, kde působil jako botanik a úspěšně rozvíjel projekty přírodních rezervací. Například jeho ekosystémová klasifikace lesů Britské Kolumbie byla přijata jako vědecký standard. Film o oddanosti přírodě, která nabízí cestu k sebeuvědomění, k duchovnímu povznesení i stanovení morálních zásad.

Photos

 
Festival year 2011
Sekce: Do historie: Vladimír Krajina
Format: DVD PAL

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ

Soutěž o nejkrásnější festivalový plakát

Více