John Searle : Consciousness as a Problem in Philosophy and Neurobiology

John Searle : Consciousness as a Problem in Philosophy and Neurobiology

John Searle : Consciousness as a Problem in Philosophy and Neurobiology

Synopse

Záznam přednášky amerického fi lozofa Johna Searla na Cambridgeské univerzitě, který shrnuje historické i současné pohledy na vědomí a vysvětluje, proč vědomí není programem nahraným v lidské mysli.

 
Ročník festivalu: 2015
Sekce: Laboratorium, Film a filozofie

INSPIRAČNÍ
FÓRUM

Setkání vybraných režisérů s významnými osobnostmi mimo filmový svět

Více