Droga!

Droga!

Drug!

Scénář: Miko Revereza
Kamera: Miko Revereza
Střih: Miko Revereza
Zvuk: Miko Revereza
Hudba: Miko Revereza
Herci, sociální herci: Pedro Revereza, Aurora Revereza
Barva: Black and white
Jazyk: tagalština
Synopse
Osobní film natočený na 8mm materiál, který pozoruje a čte Los Angeles a znaky americké popkultury očima filipínského imigranta. Vyjmenováváním navigačních pokynů či chybějících věcí a variacemi výrazných motivů zviditelňuje mezeru v příznacích a projevech odlišných kulturních identit. 

DETAIL:
Opakovaný záběr na zpěvačku v kombinaci s rozhovorem o halucinacích umocňuje melancholii pohledu zatíženého kontextem jiného kulturního výrazu.

Původem filipínský režisér Miko Revereza vyrostl a působí v USA. Vytvářel hudební videa a živé videoinstalace. Jeho tvorba byla prezentována v několika galeriích, vytvořil také 6 krátkých filmů. Ve svých dílech se převážně věnuje osobnímu tématu amerikanizace filipínských imigrantů.

Fotogalerie

Miko Revereza
849 ¼ N Benton Way / Los Angeles
California 90026 / United States
+1 5 103 711 177
Miko.revereza@gmail.com

 
Ročník festivalu: 2014
Sekce: Fascinace
Projekční formát: Video File
Jazyk titulků: angličtina
Uvedení:
25.10.2014 10:00

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ

Soutěž o nejkrásnější festivalový plakát

Více