White-Black Film

White-Black Film

White-Black Film

Scénář: Vladimír Turner
Kamera: Vladimír Turner
Střih: Vladimír Turner
Zvuk: Vladimír Turner
Herci, sociální herci: Alana Victoria Hunt
Barva: Colour
Jazyk: angličtina
Synopse

Film-objekt variující na několikrát význam slova obraz, ať už jde o obraz filmový, primitivní malbu či ideu. Na podkladu převážně statických záběrů australské přírody je zde vyprávěno o zdejších domorodých obyvatelích, jejich pohnuté historii pod nadvládou bílých kolonizátorů a svébytném vztahu k umění.

Historie aboridžinců od příchodu bílých kolonizátorů bývá údajně členěna do tří epoch: na „dobu vraždění“, „dobu farmářskou“ a „dobu alkoholu“. Nejdříve byli kolonizátory vražděni, pak dřeli na jejich farmách a nakonec se jim dostalo alkoholu.

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Česká radost
Projekční formát: HD
Jazyk titulků: Bez titulků

INDUSTRY GUIDE

Databáze hostů 21. ročníku MFDF Ji.hlava

Více