Porota

Zuzana Holubcová

Brněnská vědkyně zabývající se reprodukční biologií. Vystudovala farmacii a získala doktorát na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity. Mezi lety 2011 a 2015 pracovala jako postdoktorandka v MRC laboratoři molekulární biologie v Cambridge. V současnosti působí na klinice, jež se zabývá umělým oplodněním, a také v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde se věnuje výzkumu zaměřenému na zlepšení našeho porozumění molekulárním základům lidské neplodnosti.