Porota

Martin Dokupil Škabraha

Český filozof a vysokoškolský pedagog. Působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde v roce 2008 absolvoval prací zaměřenou na význam a kritiku modernosti. Publikuje v kulturním týdeníku A2, je redaktorem literárního čtvrtletníku Texty a vedle esejů publikoval v časopisech také povídky. V monografii Vyhnáni do ráje (2015) rozebírá filmy amerického režiséra Terrence Malicka.