Porota

Petra Baladránová

Pedagožka. Studovala na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy religionistiku a psychosociální vědy, poté na Pedagogické fakultě speciální pedagogiku. Pracuje ve Speciálně pedagogickém centru Vertikála v Praze, které se zaměřuje na děti a studenty s poruchami autistického spektra. Koordinuje inkluzi dětí do běžných základních škol, zajímá se o výukové metody, které nejsou založeny na soutěživosti a výkonu.