Porota

Tomáš Bojar

Scenárista, producent a režisér. Vystudoval politologii, mezinárodní vztahy a právo. Pracoval jako knižní a časopisecký redaktor. V roce 2005 vytvořil koncept výstavy komunistických propagandistických plakátů Moc obrazů, obrazy moci. V roce 2008 dal coby editor dohromady sborník esejí Otisky komunismu. Spolupracoval na scénářích dokumentárních filmů režiséra Pavla Abraháma Česká RAPublika a Dva nula. Svůj celovečerní režijní debut FC Roma natočil v roce 2016 v tandemu s Rozálií Kohoutovou.