Porota

Robert Kirchhoff

Nezávislý filmový režisér, scenárista, producent a kameraman. Vystudoval dokumentární film na Filmové a televizní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, kde v současnosti působí jako pedagog. V roce 2002 založil nezávislou produkční společnost atelier.doc a dosud působí jako její ředitel. Jeho filmová tvorba se zaměřuje na aktuální společenská témata a na problematiku vyrovnávání se s historickým dědictvím 20. století ve středoevropském regionu.