Filmové pobídky v České republice. Dosáhnou na ně v novém systému i čeští dokumentaristé?

Popis

Na jaře tohoto roku vstoupil v platnost novelizovaný systém filmových pobídek, jejichž poskytovatelem je Státní fond kinematografie (dále jen Fond). Změny, které byly novelou zákona o audiovizi a Statutem Fondu zavedeny reflektují zkušenosti a především nedostatky z dosavadního systému, který v ČR fungoval již od roku 2010. Fond již nevyhlašuje tzv. registrační období, registraci je možné podat kdykoli během kalendářního roku. Alokace finančních prostředků není vázána na registrace, ale vztahuje se k začátku natáčení. Změny se týkají nejen limitů minimálního objemu uznatelných nákladů, stopáže AVD či věcného plnění, ale i lhůt podávání žádostí v jednotlivých fázích procesu poskytování filmových pobídek. Filmové pobídky se tak mohou stát atraktivnějšími a dostupnějšími i pro české dokumentaristy.

Přednášející
Magdaléna Králová / Vedoucí oddělení filmových pobídek, Státní fond kinematografie

Otevřeno pro: Industry + Press akreditace

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2017
Událost Jiné
Uvedení:
26.10Maják 15:00

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více