„Taková je už kinematografie, že je vždy dokumentární.“ Alain Resnais

HLAVNÍ SOUTĚŽNÍ SEKCE

Mezi moři, Opus Bonum, První světla, Česká radost, Fascinace, Krátká radost

Více

NOVÉ SOUTĚŽE: SVĚDECTVÍ

Svědectví o politice, Svědectví o poznání, Svědectví o přírodě

Více

PRŮHLEDNÁ KRAJINA: TCHAJ-WAN

Nezávislé dokumenty napříč historií tchajwanské kinematografie

Více

PRŮHLEDNÉ BYTOSTI

Jean Rouch, Marcel Ophuls, Šinsuke Ogawa

Více

AMERICKÝ ROK

Filmový ponor do Donaldem Trumpem traumatizované současnosti Spojených států

Více

UDIGRUDI: CINEMA MARGINAL

Brazilská filmová subkultura 60. a 70. let

Více

MASTERCLASSES

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí

Více

IKONA LENIN

Kultovní postava Lenina a akt dobytí Zimního paláce

Více

ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ

Výjimečné kinematografické události a Manželské etudy po 35 letech

Více

ZKOUŠKA SIRÉN

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem

Více

FASCINACE: PSYCHEDELIE

Filmy přemýšlející o psychedelické zkušenosti i díla ji navozující

Více